MS10-070: Säkerhetsproblem i ASP.NET möjliggör avslöjande av information

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-070. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Om du vill veta mer om hur du konfigurerar äldre krypteringsläge i ASP:NET klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2425938 Konfigurera äldre krypteringsläge i ASP.NET

Kända problem och mer information om den här säkerhetsuppdateringen

I följande artiklar finns mer information om den här säkerhetsuppdateringen och dess påverkan på enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

2416447

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 i Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 (64-bitars) och Windows Server 2008
 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:  2433751 KORRIGERING: Kompatibilitetsproblem med formulärautentiseringscookies mellan .NET Framework 1.1- och .NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET-program när du har installerat säkerhetsuppdateringen från säkerhetsbulletin MS10-070
  2436257 Uppdateringar för .NET Framework 2.0 SP2 och .NET Framework 3.0 SP2 orsakar en kedjeinstallation av andra uppdateringar
  2431208 Det går inte att installera en uppdatering för Microsoft .NET Framework när Microsoft .NET Framework 4 har installerats och datorn väntar på att startas om
  923100 Vid försök att installera en uppdatering för .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 eller 3.5 visas Windows Update-felkoden "0x643" eller Windows Installer-felkoden "1603"
  938244 Filversionen återställs till versionen som installerades av den senaste Service Pack-uppdateringen vid borttagning av en uppdatering för .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003
  2197103 Ett känt problem när du försöker installera en uppdatering på en dator där inte Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 är installerat
  923101 Felmeddelande vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 på en dator med Windows Server 2003 x64: "Fel 1324. Mappen 'Program' innehåller ett ogiltigt tecken"
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2416473

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008

 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2431806 Filer uppdateras inte på rätt sätt med uppdateringarna för .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 eller .NET Framework 3.5 Service Pack 1, trots att installationen genomförs utan problem
  2431208 Det går inte att installera en uppdatering för Microsoft .NET Framework när Microsoft .NET Framework 4 har installerats och datorn väntar på att startas om
  923100 Vid försök att installera en uppdatering för .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 eller 3.5 visas Windows Update-felkoden "0x643" eller Windows Installer-felkoden "1603"
  923101 Felmeddelande vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 på en dator med Windows Server 2003 x64: "Fel 1324. Mappen 'Program' innehåller ett ogiltigt tecken"
  2197146 Uppdateringar för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 kan göra att Microsoft Knowledge Base-artikelnumret visas i stället för uppdateringens hela rubrik i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
2416474

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008

 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2416754

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 3.5.1 i Windows 7 Service Pack 1 beta och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 beta

 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 3.5.1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2418240

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft .NET Framework 3.5 i Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP och Windows Server 2003

 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 3.5, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  923100 Vid försök att installera en uppdatering för .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 eller 3.5 visas Windows Update-felkoden "0x643" eller Windows Installer-felkoden "1603"
  923101 Felmeddelande vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 på en dator med Windows Server 2003 x64: "Fel 1324. Mappen 'Program' innehåller ett ogiltigt tecken"
  2197148 Ett känt problem med uppdateringar för Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 och för Microsoft .NET Framework 3.5
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2418241

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2003 och Windows XP

 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2431806 Filer uppdateras inte på rätt sätt med uppdateringarna för .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 eller .NET Framework 3.5 Service Pack 1, trots att installationen genomförs utan problem
  2431208 Det går inte att installera en uppdatering för Microsoft .NET Framework när Microsoft .NET Framework 4 har installerats och datorn väntar på att startas om
  923100 Vid försök att installera en uppdatering för .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 eller 3.5 visas Windows Update-felkoden "0x643" eller Windows Installer-felkoden "1603"
  923101 Felmeddelande vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 på en dator med Windows Server 2003 x64: "Fel 1324. Mappen 'Program' innehåller ett ogiltigt tecken"
  2197146 Uppdateringar för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 kan göra att Microsoft Knowledge Base-artikelnumret visas i stället för uppdateringens hela rubrik i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2416451

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 på 32-bitarsversioner av Windows Server 2003 Service Pack 2 och Windows Server 2003 R2 Service Pack 2


 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2433751 KORRIGERING: Kompatibilitetsproblem med formulärautentiseringscookies mellan .NET Framework 1.1- och .NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET-program när du har installerat säkerhetsuppdateringen från säkerhetsbulletin MS10-070
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
2416468

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft .NET Framework 3.5 i Windows Server 2003 och Windows XP


 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 3.5, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  2431208 Det går inte att installera en uppdatering för Microsoft .NET Framework när Microsoft .NET Framework 4 har installerats och datorn väntar på att startas om
  923100 Vid försök att installera en uppdatering för .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 eller 3.5 visas Windows Update-felkoden "0x643" eller Windows Installer-felkoden "1603"
  923101 Felmeddelande vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 på en dator med Windows Server 2003 x64: "Fel 1324. Mappen 'Program' innehåller ett ogiltigt tecken"
  2197148 Ett känt problem med uppdateringar för Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 och för Microsoft .NET Framework 3.5
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2416469


MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 3.5 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008

 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2416470

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2


 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2416471

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 3.5.1 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework 3.5.1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
2416472

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Microsoft .NET Framework 4 i Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2


 • Om du vill veta mer om installationsproblem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft .NET Framework Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2431208 Det går inte att installera en uppdatering för Microsoft .NET Framework när Microsoft .NET Framework 4 har installerats och datorn väntar på att startas om
  2260913 Filer som används eller fillås kan leda till att Framework-paketfiler raderas
  2263996 Uppdatering av Microsoft Framework kan misslyckas med felmeddelandet Åtkomst nekad eller Filen används
  2473228 Produkter eller uppdateringar installeras inte korrekt när Microsoft .NET Framework 4 eller uppdateringar för Microsoft .NET Framework 4 installeras efter det att den andra produkten eller uppdateringen installeras och datorn väntar på att startas om
Följande kända problem gäller alla uppdateringar som beskrivs i Säkerhetsbulletin MS10-070:

2431728 Krypterat innehåll i ASP.NET dekrypteras inte för en webbplats som distribueras i en webbservergrupp
Egenskaper

Artikel-id: 2418042 – senaste granskning 14 maj 2011 – revision: 1

Feedback