SQL Server Integration Services kan krascha när flera mål-objekt används för att skriva data till DB2 på en server som använder providern för DB2 Data från Host Integration Server 2010

Gäller för: Host Integration Server 2010

Symptom


Tänk dig följande situation i Microsoft Host Integration Server 2010:
  • Du kan använda Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) för att bygga en integrering av data på företagsnivå och lösning för omvandling av data.
  • Du kan dela dataflöde som pekar till flera mål-objekt.
  • Du kan ange egenskapen AccessMode för målobjektet använda OpenRowset med FastLoad för DB2/MVS eller ett system för DB2/LUW (Windows, Linux, UNIX,) för att påskynda infogning av data i en fjärransluten DB2-databas.
I det här fallet kraschar SSIS. Dessutom kan du hitta ett felmeddelande som liknar följande loggpost om du kör verktyget dtexec (dtexec.exe) för att felsöka problemet:
Meddelande: SSIS felkod DTS_E_OLEDBERROR. En OLE DB-fel har uppstått. Felkod: 0x80040E14. Det finns en OLE DB-post. Källa: ”Microsoft DB2 OLE DB Provider” Hresult: 0x80040E14Description: ”ett internt nätverk Biblioteksfel har inträffat. Ett nätverk nivå syntaxfel uppstod. SQLSTATE: HY000, SQLCODE:-379 ”.

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för ”snabbkorrigeringen är tillgänglig” överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen. Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! ”Snabbkorrigeringen tillgänglig”-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för installation av den här snabbkorrigeringen.

Information om omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
För x86-baserad version av Microsoft Host Integration Server 2010
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Db2oledb.dll8.5.4229.2640,84831-Aug-201011:53x86
För x64-baserad version av Microsoft Host Integration Server 2010
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Db2oledb.dll8.5.4229.2640,84831-Aug-201011:59x86
Db2oledb.dll8.5.4229.2897,87231-Aug-201011:59x64

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser: