Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord och frågeord

Sammanfattning

Om du snabbt vill hitta en artikel i Microsoft Knowledge Base kan du söka med hjälp av nyckelord och frågeord. Den här artikeln innehåller nyckelord och frågeord du kan använda. Du hittar också nyckelord och frågeord i avsnitten "Nyckelord" och "Ytterligare frågeord" som finns i vissa artiklar. Med hjälp av nyckelord och frågeord från en artikel kan du hitta andra artiklar med liknande innehåll. Vissa frågeord används emellertid bara för äldre innehåll och hjälper dig kanske inte att hitta den senaste informationen. Använd olika sökmetoder för bästa resultat.

INLEDNING

Microsoft Knowledge Base innehåller över 150 000 artiklar av tusentals supporttekniker som har löst olika problem för våra kunder. Microsoft Knowledge Base uppdateras, utvidgas och utvecklas ständigt för att du ska få tillgång till den allra senaste informationen.

Med hjälp av nyckelord och frågeord i artiklar i Knowledge Base kan du snabbare hitta vad du söker. Den här artikeln innehåller några av de vanligaste nyckelorden och frågeorden i Microsoft Knowledge Base.

Innehåll

Mer Information

Du kan anpassa sökningen med sökalternativen i Microsoft Knowledge Base. Mer information om inställningarna finns på följande Microsoft-webbplats: I vissa artiklar finns avsnitt med rubrikerna "Nyckelord" och "Ytterligare frågeord". När du söker i Knowledge Base med ord från dessa avsnitt kan du hitta andra artiklar med liknande innehåll. Om du vill använda orden i din sökning väljer du produkten i listrutan och anger sedan nyckelordet eller frågeordet för innehållet du vill hitta i rutan Sök efter.

Om frågeorden och nyckelorden inte ger förväntat resultat använder du andra nyckelord och frågeord.

Överst på sidan

Söka med nyckelord

Vissa artiklar har ett avsnitt med rubriken "Nyckelord". Knowledge Base är stor och uppdateras ständigt. Gruppen som ansvarar för Knowledge Base lägger regelbundet till nyckelord i artiklar för att underlätta sökningar, och du kan använda nyckelorden för att hitta artiklar som handlar om ditt problem.

Följande lista innehåller nyckelord som används ofta. Kom emellertid ihåg att det finns många andra nyckelord. Se efter i artiklarna du brukar använda om det finns andra nyckelord som kan underlätta dina andra sökningar.

Överst på sidan

Windows-nyckelord

FrågeordBeskrivning
kbBackupSkapa eller återställa säkerhetskopior
kbClusteringServerkluster
kbDefragMicrosoft Defragmenteraren
kbDisasterRecKatastrofåterställning
kbDualBootFlervalsstart
kbenableHjälpmedel: information
kbEnableHearHjälpmedel: ljudfunktioner
kbEnableLearnHjälpmedel: inlärningsfunktioner
kbEnableMoveHjälpmedel: rörelsefunktioner
kbEnableSightHjälpmedel: visuella funktioner
kbenvWindows-miljön
kbEventHändelser händelse modeller anpassade händelser
kbEventLogHändelseloggning
kbFaxFax
kbformatFormatering
kbkern32dllKernel 32-fel i Windows
kbKernBaseKernel/Base-problem
kbNLBKluster för utjämning av nätverksbelastning, Windows Load Balancing Service (WLBS)
kbRDFjärrskrivbord
kbRegistryWindows-registret
kbRPCRemote Procedure Call
kbSafeModFelsäkert läge
kbScanDiskMicrosoft ScanDisk
kbshellWindows-gränssnittet som gör att användare kan starta program gruppvis och på annat sätt styra dem
kbsoundLjud/audio
kbSysPrepToolMicrosoft Systems Preparation Tool
kbSysSettingsInstallation av operativsystem och registerinställningar
kbTimeServW32-tjänsten time
kbVirtualMemVirtuellt minne
kbwindowsupdateWindows Update
kbWinsockKommunikationssocket som NET Winsock och MFC Socks
Överst på sidan

Nyckelord för artikelns ämne

FrågeordBeskrivning
kbAppCompatibilityProgramkompatibilitet
kbConfigKonfiguration efter initial installation
kbdisplayVisning av information på en bildskärm
kberrmsgFelmeddelanden och uppföljningsinformation för felmeddelanden
kbgraphicGrafik
kbHardwareMaskinvara
kbinteropProgramsamverkan
kbmmMultimedia
kbMobilityMobile Information Server och ActiveSync
kbprintUtskrift
kbproofVerktyg för kontroll av stavning och grammatik
kbRepairProcesser och verktyg för reparationer
kbsetupInstallation
kbuiKonfigurering av användargränssnittet
kbUpgradeUppgradering eller överflyttning
kbUSBUniversal Serial Bus
kbvirusVirus och makrovirus
kbwizardAnvända guider
Överst på sidan

Nyckelord för artikeltyp

FrågeordBeskrivning
kbBugProdukten fungerar inte enligt specifikationen
kbFAQVanliga frågor
kbfileInnehåller en länk till en programbiblioteksfil
kbfixEn diskussion av ett korrigerat programfel
kbhowtoStegvisa exempel eller procedurer
kbinfoInformationsartikel utan procedurer
kbprbEtt problem som beror på avsiktlig konstruktion eller är symptom på ett problem
kbtshootFelsökning
kbusageProduktinstruktioner
kbWebCastSupportInnehåller en länk till en webbutsändning
Överst på sidan

Säkerhetsrelaterade nyckelord

FrågeordBeskrivning
kbQFEMicrosoft-programuppdateringar
KbSECBulletinSäkerhetsbulletiner
kbSecuritySäkerhet
KbSECVulnerabilityKända säkerhetsproblem i program
Överst på sidan

Internet-nyckelord

FrågeordBeskrivning
kbCookieWebbläsar- eller operativsystemcookies
kbFTPFile Transfer Protocol
kbHttpRuntimeHTTP Runtime
kburlInnehåller en länk till en webbplats på Internet
kbWebBrowserWebbläsare
Överst på sidan

Nätverksnyckelord

FrågeordBeskrivning
kbActiveDirectoryWindows NT Active Directory
kbDCPromoDCPromo.exe (befordringsprocessen på en domänkontrollant)
kbDHCPDynamic Host Configuration Protocol
kbDNSDomain Name System (DNS)
kbFirewallBrandväggar
kbGPOGrupprincipobjekt
kbGRPPOLICYinfoGrupprincipinformation för Windows 2000
kbGRPPOLICYprobGrupprincipproblem i Windows 2000
kbnetworkNätverk
kbStorageMgmtLagringshantering
kbTermServTerminal Server
Överst på sidan

Nyckelord för meddelandetjänster

FrågeordBeskrivning
kbExchangeOWAOutlook Web Access integrerat med Exchange
kbTransportSMTP och MTA
kbaddressbookAdressboksproblem
kbreceivemailproblem med mottagning av e-post
kbsendmailproblem med att skicka e-post
kbemailAllmän e-postkategori
kbBTSmessagingMeddelandehantering i Microsoft Biz Talk Server
Överst på sidan

Databasnyckelord

FrågeordBeskrivning
kbDatabaseDatabas
kbDTCMicrosoft Distributed Transaction Coordinator (DTC)
kbJETJET-databas
kbOracleOracle-produkter och Oracle-tekniker
Överst på sidan

Utvecklarnyckelord

FrågeordBeskrivning
kbActivexEventsCOM-händelser
kbActiveXScriptActiveX-skript
kbAPIApplication Programming Interface (API)
kbCompilerKompilator
kbCOMPlusLCECOM+ Loosely Coupled Events
kbComPlusQCCOM+ Komponenter i kö
kbCtrlProgrammering eller användning av OCX- eller Windows-kontroller
kbDCOMInnehåll relaterat till Distributed Component Object Model
kbDirect3dIMDirect3D-Immediate mode
kbDirect3dRMDirect3D-Retained Mode
kbDirectDrawDirect Draw-API:er
kbideIDE
kbJAFCJava Application Foundation Classes
kbJavaJavaprogrammering/Javaanvändning
kbJavaFAQVanliga frågor om Java
kbJDBCJava Database Connectivity
kbJNativeEgen Java-metod
kbMSHTMLMicrosoft HTML-renderingskontroll
kbProgrammingProgrammering
kbRemotingNamnområdesobjekt och namnområdesklasser i .NET Framework Remoting
kbSampleInnehåller kompilerbara kodexempel
kbWebServicesMicrosofts webbtjänster
kbXMLXML
Överst på sidan

Söka med frågeord

Vissa artiklar har ett avsnitt med rubriken "Ytterligare frågeord". Under årens lopp har frågeord lagts till i artiklarna för att det ska bli lättare att hitta dem. Många frågeord motsvarar emellertid äldre innehåll och hjälper dig kanske inte hitta nyare information. Följande lista innehåller vanliga frågeord i Knowledge Base.

Överst på sidan

Frågeord för Windows-komponenter

FrågeordBeskrivning
VfwMicrosoft Video for Windows
WpsMicrosoft Windows utskriftssystem
MSCSServerkluster
WssMicrosoft Windows ljudsystem
MsvoiceMicrosoft röst
ScanDiskMicrosoft ScanDisk
DiskMemDisk-/minneshantering
ISVCompress Diskkomprimering från andra tillverkare
LFNLångt filnamn
MWAVMicrosoft AntiVirus for Windows
MWBackupMicrosoft säkerhetskopiering för Windows
AWFaxMicrosoft At Work PC Fax
RASRemote Access Services
WinCommWindows-kommunikation/seriell
WinDrvrInformation om Windows-drivrutin
WinMemWindows-minne
WinShellProblem med Windows-gränssnittet
WinMIDIMIDI
WinTTFProblem med TrueType-teckensnitt
WinPNPPlug and Play-problem
WinTAPITelefoniproblem
WinPlusMicrosoft Plus!
DunFjärranslutning
DrvspaceDriveSpace
WinFat32FAT32
WinGameSpel som ingår i Windows
SysInfoProblem med Microsoft Systeminformation
MultimonProblem med flera bildskärmar
WinAPMProblem med Advanced Power Management (APM)
WinBatchBatchfiler
WinBootProblem med start av Windows
WinprintUtskriftsproblem i Microsoft Windows
NetclientsNätverksklient
NLBKluster för utjämning av nätverksbelastning, Windows Load Balancing Service (WLBS)
Överst på sidan

Frågeord för felmeddelanden

FrågeordBeskrivning
GPFAllmänt skyddsfel
UAEOåterkalleligt programfel
Överst på sidan

Frågeord för olika komponenter

FrågeordBeskrivning
3rdPartyNet Problem med nätverk från andra tillverkare
MSNetsProblem med Microsoft-nätverk
NetUtilsVerktyg för nätverksprotokoll
NDIS3xNDIS 3.x-protokollproblem
NDIS2NDIS 2-protokollproblem
NETHWProblem med nätverksmaskinvara
AppsCompProblem med programkompatibilitet
Överst på sidan

Frågeord för Microsoft-nätverk

FrågeordBeskrivning
msnsignupRegistreringsproblem
msnconnectProblem med anslutningsmodem och åtkomst
msnbbsProblem med elektroniska anslagstavlor
msnchatChattproblem
msnmailE-postproblem
msnnavNavigationsproblem
msninteropProblem med samverkan med Windows 95
msnsetupProblem med installation och uppgradering
msnaccountProblem med kundkonton
msninternetInternet-problem
msnotherProblem som inte omfattas av andra MSN-nyckelord
Överst på sidan

Frågeord som används för Encarta- och Bookshelf-artiklar som gäller MSN

FrågeordBeskrivning
msn_encartaInformation som gäller Encarta på MSN
msn_bookshelfInformation som gäller Bookshelf på MSN
Överst på sidan
Microsoft arbetar ständigt med att lägga till lämpliga nyckelord och frågeord till artiklar i Knowledge Base. Nyckelord och frågeord får emellertid inte tolkas som den enda beskrivningen av ett ämne.
Egenskaper

Artikel-id: 242450 – senaste granskning 9 mars 2009 – revision: 1

Feedback