Tjänsten Microsoft Exchange Service Host på en Exchange Server 2010-server kraschar

Gäller för: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptom


Tjänsten Microsoft Exchange Service Host (Microsoft.Exchange.ServiceHost.exe) på en Microsoft Exchange Server 2010-server kraschar ibland. Dessutom loggas följande händelse i programloggen:

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom EventLog.WriteEvent -metoden ger ett ArgumentException undantag när en händelse text är större än 32 766 tecken.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2529939 beskrivning av Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


Mer information om metoden EventLog.WriteEvent finns på följande Microsoft-webbplats: