Det finns ett kompatibilitetsproblem mellan-AVG Security-verktygsfältet och Internet Explorer 8


Symptom


En dialogruta visas när du öppnar Internet Explorer som säger att den installerade versionen av AVG Security Toolbar inte är kompatibel med Internet Explorer 8.

Orsak


Verktygsfältet AVG Security är ett tillägg för Internet Explorer. Din version av AVG Security Toolbar är inte kompatibel med Internet Explorer 8.

Lösning


Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Uppdatera programvaran

Hämta den nya versionen av tillägget som fungerar med Internet Explorer 8. Om du vill göra detta finns på följande webbplats:


Metod 2: Inaktivera tillägget


Gör så här:

1. Stäng alla fönster i Internet Explorer.
2. Öppna ett nytt fönster i Internet Explorer.
3. när du ser meddelandet som anger att ”hantera tillägg” för AVG Security Toolbar klickar du på Starta alltid Internet Explorer utan det här tillägget. Tillägget läses inte in igen och Internet Explorer 8 fungerar utan problem.

När du klickar på Starta alltid Internet Explorer utan det här tilläggetinaktiveras tillägget och läses inte in när du startar Internet Explorer.

Video: Hur du inaktiverar ett tillägg i Internet Explorer
Metod 3: Att använda tillägget

Gör så här:


1. Stäng alla fönster i Internet Explorer.
2. Öppna ett nytt fönster i Internet Explorer.
3. när du ser meddelandet som anger att ”hantera tillägg” för AVG Security Toolbar Klicka ändå fortsätta använda det här tilläggsprogrammet.

När du klickar på ändå fortsätta använda det här tilläggsprogrammet förär tillägget aktiverat när du använder Internet Explorer.