Felet "Microsoft <program> kan inte öppnas på grund av ett problem" när du startar ett Office-program

Symptom

När du försöker starta valfritt Office för Mac-program (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage eller Microsoft Outlook för Mac) i Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard) får du följande felmeddelande:

Microsoft <program_namn> kan inte öppnas på grund av ett problem.
Kontrollera med utvecklaren och se till att Microsoft <program_namn> fungerar med den här versionen av Mac OS X. Du kan behöva installera om programmet. Se till att du installerar alla tillgängliga uppdateringar för programmet och Mac OS X.

Orsak

Felet uppstår om Office-programmet flyttats eller dubblerats.

Lösning

Steg 1: Kontrollera programmets sökväg

Visa kommentarerna under "Probleminformation och systemkonfiguration" när felmeddelandet visas. Notera den "Sökväg" som anges i felmeddelandet och stäng sedan felmeddelanderutan. Sökvägen måste vara enligt följande:

Macintosh HD\Program\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Program\Microsoft Office 2011


Om sökvägen i felmeddelandet inte är densamma måste du flytta programmappen till dess rätta plats. Gör så här:

 1. Leta upp Office 2008-mappen.
 2. Markera mappen.
 3. Klicka på Redigera på Finder-menyn och välj sedan Kopiera Microsoft Office 2008 eller Kopiera Microsoft Office 2011.
 4. Klicka på på Finder-menyn och välj sedan Program.
 5. Klicka på Redigera på Finder-menyn och välj sedan Klistra in objektet.
 6. Starta Office-programmet för att se om problemet är löst.

Om problemet fortsätter kan det finnas dubblettposter.

Steg 2: Ta bort dubblettposter


Så här tar du bort dubblettposter:

 1. Klicka på Arkiv på Finder-menyn och klicka sedan på Sök.
 2. I sökrutan skriver du in programmets namn och trycker på Enter. Skriv till exempel Excel.
 3. Leta efter dubbla förekomster av Excel-ikonen i resultatet. Om det bara finns en ikon går du till "steg 3". Om det finns flera Excel-ikoner väljer du en dubblettikon. Klicka på Arkiv på Finder-menyn och välj sedan Flytta till papperskorgen.
 4. Töm papperskorgen.
 5. Starta Office-programmet. Om problemet fortsätter tar du bort och installerar om Office-programmet.

Steg 3: Ta bort och installera om OfficeOffice 2011

Ta bort Office 2011 så här:
 1. Avsluta alla program.
 2. Klicka på Gå i Finder och välj Dator.
 3. Öppna hårddisken (Macintosh HD) och öppna sedan Program-mappen.
 4. Klicka för att välja Microsoft Office 2011, dra och släpp den sedan i Papperskorgen.
 5. Installera om Office för Mac 2011.

Office 2008

Ta bort Office 2008 så här:
 1. Avsluta alla program.
 2. Klicka på Gå i Finder och välj sedan Dator.
 3. Öppna Macintosh HD och öppna sedan Program-mappen.
 4. Öppna Microsoft Office 2008-mappen.
 5. Öppna mappen Ytterligare verktyg.
 6. Dubbelklicka på filen Ta bort Office. Fönstret "Ta bort Office" öppnas.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Följ de anvisningar som ges.
 9. Installera om Office 2008 på datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 2431353 – senaste granskning 2 dec. 2011 – revision: 1

Microsoft Office Word 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

Feedback