Uppdateringar för .NET Framework 2.0 SP2 och .NET Framework 3.0 SP2 orsakar en kedjeinstallation av andra uppdateringar

Symptom

När du installerar vissa uppdateringar för Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft .NET Framework 3.0 SP2, utlöses en kedjeinstallation av ytterligare uppdateringar. De extra uppdateringarna måste installeras för att nya beroenden ska fungera i vissa .Net Framework-komponenter.

Mer Information

När du installerar vissa uppdateringar för .NET Framework 2.0 SP2 eller .NET Framework 3.0 SP2 installeras också andra uppdateringar. Det beror på att en ny funktion för utökat skydd som innehåller nya beroenden av nya införda "typer", infördes i Säkerhetsmeddelande om utökat skydd En ny funktionalitet har införts i funktionslagren i .NET Framework 2.0 SP2 och .NET Framework 3.0 SP2. Den nya WCF-funktionen (Windows Communication Foundation) i funktionslagret i .NET Framework 3.0 SP2 är beroende av motsvarande nya funktion i funktionslagret i .NET Framework 2.0 SP2 och den nya "typen". Den nya ASP.NET-funktionen i .NET Framework 2.0 SP2-funktionslagret är också beroende av den nya funktionen i System.Net (nätverksstack).

Uppdateringar för .NET Framework-komponenter är kumulativa. Alla nya uppdateringar för ASP:NET-komponenten som getts ut efter säkerhetsmeddelandet om utökat skydd kommer därför alltid innehålla den nya ASP.NET-funktionen för utökat skydd. Den nya funktionen kräver att det tidigare nämnda funktionsberoendet (av den nya "typen") möts. Uppdateringar för WCF- och ASP.NET-komponenter kommer att utlösa en kedjeinstallation av extra uppdateringar för att möta det här beroendet. Om beroendet inte möts kan det problem uppstå som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base: 
2262911 Undantagsfelet "Det gick inte att läsa in typen 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" visas när du har installerat uppdatering 982167 eller 982168
 • I Windows XP och Windows Server 2003 installerar uppdateringar av ASP.NET-komponenten i .NET Framework 2.0 SP2 även följande uppdatering:
  980773 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows XP och Windows Server 2003: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP1 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av ASP.NET-komponenten i .NET Framework 2.0 SP2 även följande uppdatering:
  980843 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av ASP.NET-komponenten i .NET Framework 2.0 SP2 även följande uppdatering:
  980842 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 juni 2010
 • I Windows XP och Windows Server 2003 installerar uppdateringar av WCF-komponenten i .NET Framework 3.0 SP2 även följande uppdateringar:  
  980773 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows XP och Windows Server 2003: 8 juni 2010
  976765 Beskrivning av ASP.NET-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows XP och Windows Server 2003: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP1 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av WCF-komponenten i .NET Framework 3.0 SP2 även följande uppdateringar:
  980843 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 juni 2010
  976767 Beskrivning av ASP.NET-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av WCF-komponenten i .NET Framework 3.0 SP2 även följande uppdateringar:
  980842 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 juni 2010
  976768 Beskrivning av ASP.NET-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 juni 2010
Egenskaper

Artikel-id: 2436257 – senaste granskning 25 okt. 2010 – revision: 1

Feedback