Så här felsöker du Windows Installer-fel

Symptom

När du installerar, avinstallerar eller uppdaterar ett program på en Windows-baserad dator kan du få något av följande felmeddelanden.
Felmeddelande 1
Det gick inte att komma åt tjänsten Windows Installer.
Felmeddelande 2
Det gick inte att starta tjänsten Windows Installer.
Felmeddelande 3
Det gick inte att starta tjänsten Windows Installer på en lokal dator. Fel 5: Åtkomst nekas.

Lösning

Om du vill åtgärda problemet automatiskt ska du köra felsökaren "Åtgärda problem med att installera eller avinstallera program" för att åtgärda problem som förhindrar installation eller borttagningen av ett program på grund av skadade registernycklar.
Viktigt Du måste vara inloggad på datorn som administratör för att utföra många av metoderna eller stegen i den här artikeln.
Ta reda på om du använder ett konto som har administratörsbehörighet:
Ta reda på om du använder ett konto som har administratörsbehörighet:
När du har bekräftat att du är inloggad på din dator som administratör kandu börja felsöka problemen med Windows Installer.
Identifiera problem med Windows Installer
Åtgärda installations- eller uppdateringsprocessen som inte slutfördes
Åtgärda ett program som inte installerades
Obs! Följande åtgärder är lämpliga för avancerade användare.
Kontrollera att fil- eller mappnamnen inte är för långa
Aktivera MSI-loggning och läs sedan de detaljerade .msi-loggarna
Analysera loggfilerna med Wilogutl.exe
Avinstallera programmet manuellt

Mer information

Allmän information om hur du installerar eller avinstallerar ett program finns här:
Egenskaper

Artikel-id: 2438651 – senaste granskning 30 jan. 2017 – revision: 2

Feedback