Återställa den sista cellen i Excel

Sammanfattning

I Microsoft Excel sparas endast den del av kalkylbladet som används, vilket innebär det avsnitt som innehåller data eller formatering. Ibland kan den sista cellen i ett kalkylblad ligga utanför området för de data som används. Detta kan medföra att filen blir större än nödvändigt, att du skriver ut extra sidor, att felmeddelanden med "Det finns inget ledigt minne" visas eller att något annat onormalt inträffar. Om du tar bort de överflödiga raderna och kolumnerna så att den sista cellen återställs kan det bidra till att lösa problemen.

Obs! Du hittar den sista cellen i det aktiva kalkylbladet genom att trycka på CTRL+SKIFT+END.

Mer Information

Den vanligaste orsaken till att den sista cellen ligger utanför kalkylbladsområdet som används för tillfället är alltför omfattande formatering. När du formaterar hela rader och kolumner kan vissa typer av formatering medföra att den sista cellen blir en cell som är långt nedanför eller till höger om området som används.

Det här problemet kan även uppstå när du importerar en Lotus 1-2-3-fil till Excel. När du sparar Lotus-filen i formatet Excel-arbetsbok kan den sista cellen i Lotus 1-2-3-kalkylbladet inte fastställas i Excel, och hela kalkylbladet blir aktivt. Du kan återställa den sista celladressen genom att använda någon av följande metoder för att ta bort onödig information (data och formatering) från de oanvända kolumnerna och raderna i kalkylbladet. När du har tagit bort den extra informationen sparar du bladet för att den aktiva celltabellen ska byggas upp igen.

Obs! När du använder någon av följande metoder visas kanske felmeddelandet "Det finns inget ledigt minne" eller liknande. Detta beror på ett försök att ta bort det markerade området. Om detta felmeddelande visas ska du använda mindre rad- eller kolumnområden när du tar bort data.

Metod 1: Ta bort överflödiga rader och kolumner manuellt

Så här återställer du den sista cellen genom att ta bort överflödiga rader och kolumner manuellt:
 1. Markera alla kolumner till höger om den sista kolumnen som innehåller data genom att markera lämpliga kolumnrubriker.

  Tips Ett sätt att göra detta är att trycka på F5 och skriva lämplig referens. Skriv till exempel F:IV för kolumner eller 5:65536 för rader.
 2. Tryck på DELETE.
 3. Upprepa steg 1 och 2 för raderna under den sista raden med data.
 4. Spara filen.
 5. Om du vill fortsätta att arbeta i filen stänger du den och öppnar den sedan igen.

Metod 2: Använd ett Excel-tillägg

Obs! Följande Excel-tillägg gäller endast den engelska versionen av Excel. Vi rekommenderar att du ändrar språk i Excel innan du använder det här Excel-tillägget.

Ett Excel-tillägg som tar bort överflödig formatering och återställer den sista cellen kan nu hämtas från följande Microsoft-webbplats:
 1. Klicka på Download-knappen på hämtningssidan. Klicka på Open eller Run när du uppmanas till det.
 2. Klicka på Yes när licensavtalet visas.
 3. När WinZip Self-Extractor-dialogrutan visas klickar du på Browse och väljer sedan en plats som tillägget ska extraheras till.

  Obs! Du kan placera filen på platsen för Excel-tillägg, där den automatiskt kommer att visas i dialogrutan Addins i Excel. Denna plats är Library-mappen på Office-installationsplatsen, normalt mappen C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library.

  När du har valt önskad hämtningsplats i dialogrutan Browse klickar du på UnZip i WinZip-dialogrutan. Klicka på OK vid meddelandet om att hämtningen har lyckats, och klicka sedan på Close i WinZip-dialogrutan.
 4. Starta Excel och följ sedan instruktionerna för din Excel-version.

  Microsoft Office Excel 2007

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Excel Options.
  2. Klicka på Add-Ins, Excel Add-ins i rutan Manage och sedan på Go.
  3. Om du inte har sparat filen i Library-mappen klickar du på Browse-knappen, letar upp filen och markerar den i Browse-fönstret.
  4. Klicka på Excess Format Cleaner 1.1 och sedan på OK.

  Microsoft Office Excel 2003 och tidigare versioner av Excel

  1. Klicka på Add-InsTools-menyn.
  2. Om du inte har sparat filen i Library-mappen klickar du på Browse-knappen, letar upp filen och markerar den i Browse-fönstret.
  3. Klicka på Excess Format Cleaner 1.1 och sedan på OK.
 5. I Excel 2007 klickar du på fliken Add-Ins och sedan på Clear Excess Formats in XSFormatCleaner.xla i gruppen Menu Commands.

  I Excel 2003 och tidigare versioner av Excel öppnar du arbetsboken du vill rensa i och klickar sedan på Clear Excess Formatting in arbetsbokFile-menyn. Makrot rensar sedan bort överflödig formatering från alla kalkylblad i filen.

  När makrot har körts klart informeras du om att du måste spara arbetsboken för att ändringarna ska bli permanenta.
 6. Spara filen, stäng den och öppna den sedan igen.
Egenskaper

Artikel-id: 244435 – senaste granskning 23 nov. 2007 – revision: 1

Feedback