ESE händelsebeskrivningar saknas i Loggboken när verktyget Eseutil anropas på en server med Exchange Server 2010 SP1


Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du har en dator som kör Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1).
  • Du kör ett program som anropar verktyget Eseutil (Eseutil.exe) eller köra Eseutil-verktyget direkt.
  • Du kan visa Extensible Storage Engine (ESE) händelser i Loggboken på servern.
I detta scenario saknas beskrivningar av händelserna ESE. Dessutom är händelserna felaktigt formaterade.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom följande registerundernycklar felaktigt skrivs över när verktyget Eseutil initieras:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\eventlog\Application\ESE\CategoryMessageFile HKEY_ LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\eventlog\Application\ESE\EventMessageFilevärden av registernycklar ändras från ESE.dll till Eseutil.exe.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2579150 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Lösning


Undvik det här problemet genom att utföra någon av följande åtgärder:
  • Ändra värdena av registernycklar till ESE.dll när verktyget Eseutil kallas.
  • Starta om Microsoft Exchange Information Store-tjänsten på datorn.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.