PRB: Det går inte att ändra standardplatsen för fulltext-kataloger

Gäller för: Microsoft SQL Server 2005 Developer EditionMicrosoft SQL Server 2005 Enterprise EditionMicrosoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition

Symptom


Du kan inte ändra standardplatsen för fulltext-kataloger.

Orsak


Detta är avsiktligt. Installationen blir standardplats ska vara på samma plats som mappen Data under mappen på samma nivå i FTDATA.

Lösning


Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Du kan ändra följande registernyckel om du vill ange en annan standardsökväg för alla fulltext-kataloger.

HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQLServer\FullTextDefaultPath

Mer Information


Installation av SQL Server som standard pekar var katalogen ska vara på följande plats, även om den exakta sökvägen kan variera.

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\FTData

Om inte anges i uttrycket Skapa Fulltext katalog skapas alla fulltext-kataloger på standardplatsen.