”0xC0040410”-fel uppstår när du försöker ansluta till en matrismedlem till en matris i Forefront TMG 2010 SP1 om matrisen hanteras av Forefront TMG 2010 EMS

Gäller för: Forefront Threat Management Gateway 2010

Symptom


Föreställ dig följande:
  • Du installerar Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 servicepack 1 (SP1) på en fristående matrismedlem.
  • Du kan konfigurera Forefront TMG 2010 Enterprise Management Server (EMS) om du vill hantera en matris.
  • Du försöker ansluta till den fristående matrismedlem i matrisen.
I det här scenariot matrismedlem stativ längs ansluter inte till matrisen och får du ett felmeddelande som liknar följande:
Fel 0xC0040410

Orsak


Det här problemet beror på ett kodfel i Forefront TMG 2010 SP1.

Lösning


Information om uppdateringen

Lös problemet genom att installera programuppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base (KB):
2433623 Uppdatering 2 för Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar