Felmeddelandet ”Systemåterställning misslyckades” visas vid återställning av föregående register

Gäller för: Windows

Symptom


När du återställer en tidigare registret med hjälp av kommandot scanreg/restore kan du få följande felmeddelande:
CheckerSystem för Microsoft-registret återställningen misslyckades.

Orsak


Detta beror på att du försöker återställa den äldsta versionen av sparade register. Det maximala antalet register finns redan sparad som anges i MaxBackupCopies-inställningen i filen Scanreg.ini. När du försöker återställa registret äldsta försöker Windows säkerhetskopiera det aktuella registret. Eftersom Windows försöker skriva över den samma säkerhetskopia av registret som du försöker återställa är återställningen misslyckas. Obs: den äldsta säkerhetskopian av registret fortfarande ersättas med en säkerhetskopia av det aktuella registret och äldsta registret finns inte längre att återställa.

Lösning


Lös problemet genom att utföra någon av följande åtgärder innan du använder kommandot scanreg/restore :
  • Byta namn på en eller flera sparade registret säkerhetskopior att ge plats åt en annan säkerhetskopia.
  • Öka inställningen för MaxBackupCopies i Scanreg.ini-filen så att en säkerhetskopia av det aktuella registret.
Du kan också manuellt återställa registerfilerna, vilket förhindrar automatisk säkerhetskopia av det aktuella registret. Mer information om det här alternativet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
220878 felmeddelande: misslyckades