Beskrivning av uppdatering 14.0.1 för Microsoft Office 2011 för Mac

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-087. Bulletinen innehåller all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office för Mac 2011. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Information om uppdateringen

Den här uppdateringen förbättrar säkerhet, stabilitet, kompatibilitet och prestanda. Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med hjälp av skadlig kod.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 14.0.1 för Office för Mac 2011 innebär följande förbättringar.

Förbättringar av alla Microsoft Office för Mac 2011-program

 • Office för Mac innehåller formulärbaserad autentisering

  Uppdateringen innehåller formulärbaserad autentisering i Office för Mac för anslutning till Microsoft Office SharePoint-servrar. Med formulärbaserad autentisering överförs användarens autentiseringsuppgifter via HTML-formulär som användaren fyller i. En token som innehåller användarens autentiseringsuppgifter för servern sparas som en cookiefil i Office för Mac. Cookiefilen kan också sparas i nyckelrings- och Safari-cookielagret på datorn om användaren markerar alternativet Kom ihåg lösenord eller liknande i HTML-formuläret. BUG #: 223821 (MacBU Main Bugbase)
 • Det går att redigera bilder som kopieras från ett Office för Mac-program tillbaka till ChemDraw 

  Uppdateringen löser problemet med att Office för Mac-program låser bilder när de kopieras tillbaka från ett Office-program till molekylritningsprogrammet ChemDraw.  BUG #: 232167 (MacBU Main Bugbase)

Förbättringar för Microsoft Excel för Mac 2011

 • Bättre stabilitet 

  Uppdateringen löser problemet med att Excel kraschar eller plötsligt stängs när ett makro aktiveras. BUG #: 232461 (MacBU Main Bugbase)
 • Excel-beräknade celler uppdateras när ändringar görs i närliggande data 

  Uppdateringen löser problemet med att Excel-beräknade celler inte uppdateras automatiskt när en ändring har gjorts i närliggande data förrän pekaren placeras på den beräknade cellen.  BUG #: 232509 (MacBU Main Bugbase)
 • Ökad tillförlitlighet när du använder makrokommandot FORMAT

  Uppdateringen åtgärdar problemet med att Excel skapar felaktiga resultat när makrokommandot FORMAT används. BUG #: 232940 (MacBU Main Bugbase)

Förbättringar för Microsoft Word för Mac 2011

 • Bättre stabilitet när du skapar ekvationer

  Uppdateringen löser problemet med att Word kraschar eller oväntat stängs när du gör en ekvation.  Problemet inträffar när användaren klickar på knapparna Konvertera markeringen till professionell eller Konvertera markeringen till linjär på fliken Ekvationsverktyg för att formatera ekvationen till ett endimensionellt format för enkel redigering eller ett tvådimensionellt format för professionell visning.BUG #: 232916 (MacBU Main Bugbase)

Förbättringar för Microsoft PowerPoint för Mac 2011

 • Bättre stabilitet under bildspel

  Den här uppdateringen åtgärdar problemet med att PowerPoint kraschar eller avslutas oväntat under ett bildspel.BUG #: 233594 (MacBU Main Bugbase)
 • Bättre kompatibilitet med PowerPoint 2007 och PowerPoint 2010  

  Uppdateringen åtgärdar problemet med att numrerade listor i PowerPoint 2007 och PowerPoint 2010 inte visas som de ska i presentationer i PowerPoint för Mac 2011.BUG #: 234531 (MacBU Main Bugbase)

Förbättringar för Microsoft Outlook för Mac 2011

 • Bättre tillförlitlighet när du tar bort meddelanden från flera IMAP-konton

  Uppdateringen löser problemet med att Outlook bara tar bort ett meddelande trots att du har markerat och tagit bort flera meddelanden från olika IMAP-konton i den gemensamma inkorgen. BUG #: 232848 (MacBU Main Bugbase)
 • Synktjänster avbryts när du installerar en ny uppdatering

  Uppdateringen löser problemet med att du tvingas avsluta synktjänstagenten manuellt, om den är aktiverad, innan du installerar en ny uppdatering.  BUG #: 232961 (MacBU Main Bugbase)
 • Lösenord för e-post finns kvar i nyckelringen när nya konton har importerats till Outlook

  Uppdateringen åtgärdar problemet med att Outlook raderar lösenord från nyckelringen när nya e-postkonton importeras till Outlook. BUG #: 233310 (MacBU Main Bugbase)
 • Poster i distributionslistan finns kvar när en databas har omarbetats

  Den här uppdateringen åtgärdar problemet med att Outlook tar bort alla distributionslisteregler när en databas omarbetas.  BUG #: 233386 (MacBU Main Bugbase)
 • Bättre tillförlitlighet när du importerar Office 2008-identiteter till Office 2011

  Uppdateringen åtgärdar problemet med att Outlook avslutar importprocessen när identiteter med kategorin Namnlös importeras. BUG #: 234948 (MacBU Main Bugbase)

Förutsättningar

Innan du installerar uppdateringen Office 2011 14.0.1 bör du se till att Mac OS X v10.5.8 eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Hämta uppdateringen

Du kan hämta följande fil på Microsoft Download Center:

Hämta Hämta Microsoft Office för Mac 14.0.1-uppdateringspaketet nu.

Utgivningsdatum: 9 november 2010

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Om du vill se en fullständig lista över filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen, dubbelklickar du på installationsprogrammet för uppdateringen och klickar sedan på Visa filerArkiv-menyn.

Obs!
 • Uppdatering Office 2011 14.0.1 finns även på Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella. 

  Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

  Mer information om resurser för Office för Mac 2011 finns på följande Microsoft-webbplats:

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 2454823 – senaste granskning 16 nov. 2010 – revision: 1

Feedback