Så återskapar man en borttagen NTFS eller FAT32 dynamisk volym i Windows 2000.

Symptom

Kan man återskapa en borttagen NTFS eller FAT32 volym i Windows 2000?

Lösning

Om en Windows 2000 NTFS eller FAT32 dynamisk volym tagits bort av misstag genom Disk hanterings modulen, kan man återskapa volymen och den data som låg på den. Man kan göra detta endast om en ny volym inte har skapats och formaterats på den yta där den gamla volymen fanns.

MER INFORMATION:
När Disk hanterings modulen tar bort en volym från en dynamisk disk, raderas volymens filsystems bootsektor (sektor 0 på volymen), och tar sedan bort volymens värde från Disk hanterarens privata regions databas, och lämnar resten av enheten intakt (inklusive all
data). Eftersom både NTFS och FAT32 volymer innehåller säkerhetskopior av boot sektorer kan man återskapa volymen genom att återställa boot sektorn.

OBS!
FAT16 volymer innehåller ingen säkerhetskopia av boot sektorn och kan därför inte återställas om de tas bort.

För att återställa en borttagen volym, följ instruktionerna nedan:

Återställ en borttagen NTFS volym

1.Återskapa volymen exakt som den såg ut innan den togs bort, men formatera den inte. Detta kan vara svårt om man inte minns exakt vilken storlek volymen hade från början, speciellt med tanke på att Disk hanteraren avrundar partitionsstorlekarna.
2.Använd Dskprobe.exe, återställ boot sektorn för NTFS volymen från slutet av volymen. Eftersom det är en dynamisk volym kan man behöva använda Dmdiag.exe för att hitta säkerhetskopian av bootsektorn, eller sök efter den med Dskprobe.exe (välj Sök sektorer i
menyn verktyg).
För ytterligare information, läs följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
Q153973 Recovering NTFS Boot Sector on NTFS Partitions
3.Avsluta Dskprobe.exe efter boot sektorn sparats ner på disken.
4.Använd Diskhanteraren och välj Skanna diskar på nytt i menyn Åtgärd. Volymen skall finnas tillgänglig för användning direkt.

Återställ en borttagen FAT32 volym

1.Återskapa volymen exakt som den såg ut innan den togs bort, men formatera den inte. Detta kan vara svårt om man inte minns exakt vilken storlek volymen hade från början, speciellt med tanke på att Disk hanteraren avrundar partitionsstorlekarna.
2.Använd Dskprobe.exe för att återställa bootsektorn för FAT32 volymen från sektor 6 i den logiska enheten och skriva in den i sektor 0 i den logiska enheten. Sektionen "Resolution" i följande artikel beskriver förfarandet i detalj:
Q247575 Chkdsk Does Not Use Backup Sector to Fix FAT32 Boot Sector
3.Avsluta Dskprobe.exe efter FAT32 boot sektorn sparats ner på disken.
4.Starta Diskhanteraren och välj Skanna diskar på nytt i menyn Åtgärd. Volymen skall finnas tillgänglig för användning direkt.


LÄNKAR:

Denna artikel är baserad på den amerikanska artikeln Q245725 i Microsoft Knowledge Base
och finns på adressen
Egenskaper

Artikel-id: 245725 – senaste granskning 25 sep. 2004 – revision: 1

Feedback