Beskrivning av Project Server 2010 SP1

Inledning

Microsoft Project Server 2010 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Project Server 2010. Den här Service Pack-versionen innehåller två huvudkategorier av korrigeringar:
  • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
  • Alla offentliga uppdateringar som getts ut till och med juni 2011 och alla kumulativa uppdateringar som getts ut till och med april 2011.

Lösning

Hämta och installera detta Service Pack

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Hämta Hämta paketet Microsoft Project Server 2010 Service Pack 1 nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Om du vill veta mer om alla utgivna SP1-serverpaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2510766 Lista över alla Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-paket

Översikt över förbättringar i Project Server 2010 SP1

Följande är de viktigaste förbättringsområdena i SP1:
  • Project Web App stöder nu alla SharePoint-webbläsare i scenarier med gruppmedlemmar. Scenarierna omfattar tidrapportering, mina aktiviteter, problem/risker och startsida.
  • Fast arbete och insatsberoende aktiviteter kan nu redigeras i schemawebbdelen.
  • Manuellt schemalagda aktiviteter kan nu användas med tidsfasade redigeringar i tidrapporten och användningsvyer i Project Web App och Project 2010.

Hämtningsbar lista över problem som korrigeras i Service Pack-versionen

En arbetsbok är tillgänglig med en lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-versionen.
Hämta Hämta paketet Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx nu.

Obs! Arbetsboken är på engelska. Den är inte översatt till andra språk.

Kända problem och funktionsförändringar
2532126 Kända problem som kan uppstå när du installerar Service Pack 1 för Microsoft Office 2010 och Service Pack 1 för Microsoft SharePoint 2010

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här versionen samt en lista över filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2532120 Teknisk information om Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-utgåvor

Egenskaper

Artikel-id: 2460047 – senaste granskning 8 juli 2011 – revision: 1

Feedback