Beskrivning av SharePoint Foundation 2010 SP1

Inledning

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för SharePoint Foundation 2010. Den här Service Pack-versionen innehåller två huvudkategorier av korrigeringar:
 • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
 • Alla offentliga uppdateringar som getts ut till och med juni 2011 och alla kumulativa uppdateringar som getts ut till och med april 2011.
Känt problem

När du installerat SharePoint Foundation 2010 SP1 eller SharePoint Server 2010 SP1 måste du även installera motsvarande uppdateringspaket för den kumulativa uppdateringen från juni 2011. Mer information om uppdateringarna finns om du klickar på nedanstående artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
2536601  Beskrivning av kumulativt uppdateringspaket för SharePoint Foundation 2010 (SharePoint Foundation-serverpaket): 30 juni 2011 (Detta kan vara på engelska)

2536599  Beskrivning av kumulativt uppdateringspaket för SharePoint Server 2010 (SharePoint-serverpaket): 30 juni 2011 (Detta kan vara på engelska)

Lösning

Hämta och installera detta Service Pack

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Hämta Hämta Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1-paketet nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Om du vill veta mer om alla utgivna SP1-serverpaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2510766 Lista över alla Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-paket

Översikt över förbättringar i SharePoint Foundation 2010 SP1

Följande är de viktigaste förbättringsområdena i SP1:
 • Förbättrat stöd för Internet Explorer 9.
 • Papperskorgen: Du kan återställa en webbplatssamling eller en webbplats som har tagits bort.
  BUG #: 810894 (Office14)
 • RBS (Remote Backup Systems, fjärrsäkerhetskopieringssystem) och grund kopia kan minska driftstopp och öka effektiviteten genom att pekare flyttas till databaser i stället för att databaser flyttas.
 • Du kan se vilka mappar som tar upp utrymme med den förbättrade funktionen för lagerhantering i webbplatsinställningarna.
  BUG #: 810955 (Office14)
 • Stöd för Microsoft SQL Server 2012.
  BUG #: 835967 (Office14)

Hämtningsbar lista över problem som korrigeras i Service Pack-versionen

En arbetsbok är tillgänglig med en lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-versionen.
Hämta Hämta paketet Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx nu.

Obs! Arbetsboken är på engelska. Den är inte översatt till andra språk.

Kända problem och funktionsförändringar
2532126 Kända problem som kan uppstå när du installerar Service Pack 1 för Microsoft Office 2010 och Service Pack 1 för Microsoft SharePoint 2010

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här versionen samt en lista över filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2532120 Teknisk information om Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-utgåvor

Egenskaper

Artikel-id: 2460058 – senaste granskning 17 apr. 2012 – revision: 1

Feedback