Beskrivning av Microsoft Office Online SP1

Inledning

Microsoft Office Online Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Office Online. Service Pack-versionen innehåller två huvudkategorier korrigeringsfiler:
 • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
 • Alla offentliga uppdateringar som getts ut till och med juni 2011 och alla kumulativa uppdateringar som getts ut till och med april 2011.

Lösning

Hämta och installera detta Service Pack

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Hämta Hämta paketet Microsoft Office Online Service Pack 1 nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Om du vill veta mer om alla utgivna SP1-serverpaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2510766 Lista över alla Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-paket

Förutsättningar

Om Office Online används i en blandad versionsmiljö där Office Online med SP1 eller senare används medan SharePoint Server 2010 körs i RTM-versionen (Release To Manufacturing), måste du installera följande två uppdateringar innan du installerar SP1 för Office Online:
 • 2510639 Beskrivning av SharePoint Server 2010-uppdateringen: 12 april 2011
 • 2510648 Beskrivning av Office Online-uppdateringen: 12 april 2011

Översikt över förbättringar i Office Online SP1

Följande är de viktigaste förbättringsområdena i SP1.

Alla Office Online
 • Stöd för ODF (OpenDocument-format):
  Du kan visa och redigera ODF-dokument i Office Online.
 • Du kan använda Office Online med Google Chrome-webbläsaren.
 • Visning av bifogade dokument i Outlook Web App (endast Exchange Online):
  Du kan visa bifogade Office-dokument i webbläsaren direkt från Outlook Web App.
 • Du kan använda Office Online med Internet Explorer 9 i enhetligt läge.

Word Online

Du kan skriva ut Word-dokument i redigeringsläge (inte bara i visningsläge).

Excel Online
 • En Stäng-knapp har lagts till.
 • Du kan infoga diagram i Excel Online.
 • Du kan kopiera och klistra in värden och formler genom att dra i fyllningshandtaget.

PowerPoint Online
 • Du kan skriva ut presentationer från PowerPoint Online.
 • Du kan redigera text i flera former, inte bara platshållarformer.
 • Du kan infoga ClipArt i PowerPoint Online. (Stöd för ClipArt är inaktiverat som standard. En administratör kan välja att aktivera det.)

Hämtningsbar lista över problem som korrigeras i Service Pack-versionen

En arbetsbok är tillgänglig med en lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-versionen.
Hämta Hämta paketet Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx nu.

Obs! Arbetsboken är på engelska. Den är inte översatt till andra språk.

Kända problem och funktionsförändringar
2532126 Kända problem som kan uppstå när du installerar Service Pack 1 för Microsoft Office 2010 och Service Pack 1 för Microsoft SharePoint 2010

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här versionen samt en lista över filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2532120 Teknisk information om Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-utgåvor

Egenskaper

Artikel-id: 2460073 – senaste granskning 24 apr. 2014 – revision: 1

Feedback