En NRN skickas till avsändaren när du flyttar ett e-postmeddelande till en personlig mappfil i en Exchange Server 2010 SP1 eller en senare version-miljö


Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du får ett e-postmeddelande i ett Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) eller en senare version miljö.
  • Avsändaren Begär läskvitto.
  • Du flyttar den här e-postmeddelandet till en personlig mappfil (.pst) eller meddelandet flyttas till en annan mapp i postlådan.
I det här fallet skickas följande icke-Läs meddelande (NRN) oväntat till avsändaren:

Orsak


Det här problemet beror på att en flagga som medför att NRN anges felaktigt när du flyttar e-postmeddelandet till en personlig mappfil.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2579150 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.