Programmet visas inte i Lägg till/ta bort program efter installationen


Symptom


När du har installerat ett program på datorn visas programmet inte i verktyget Lägg till/ta bort program i kontroll panelen. Dessutom visas inte längre andra program som är installerade på datorn och som visades i Lägg till/ta bort program.

Orsak


Det här problemet kan uppstå om det program du installerat skapar ett register nyckel namn som är längre än 60 tecken långt. Lägg till/ta bort program visar program namn som hittas efter den punkt som påträffas.

Lösning


Viktigt Det här avsnittet eller den här aktiviteten innehåller instruktioner för hur du ändrar registret. Men allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer de här anvisningarna noggrant. Säkerhetskopiera registret innan du ändrar det för att skydda det. Sedan kan du återställa registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Undvik problemet med någon av följande metoder:

Avinstallera programmet

Installations programmet kan upptäcka att det här programmet redan är installerat på datorn och ett alternativ för att avinstallera det. När det här programmet tas bort visas de övriga program som saknas i Lägg till/ta bort program igen.

Kör avinstallations programmet som ingår i mappen avinstallera

Vissa program skapar en mapp under mappen Winnt som innehåller tecknet "$" i början och slutet av mappnamnet. Den här mappen kan innehålla ett avinstallations program som du kan köra för att ta bort det program du tidigare installerade på datorn. Observera att dessa mappar vanligt vis är dolda och att du kan behöva konfigurera Utforskaren i Windows för att visa dolda filer och mappar. Om du vill göra det högerklickar du på Start, klickar på utforska, klickar på alternativVisa -menyn och klickar sedan på Visa alla filer.

Använda kommandot Avinstallera i registret

  1. Använd Registereditorn (regedit. exe) för att visa följande register nyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  2. Dubbelklicka på registervärdet UninstallString , kopiera innehållet i rutan Värde data genom att välja innehållet och trycka på CTRL + C och sedan avsluta Registereditorn.
  3. Klicka på Start, klicka på Kör, tryck på CTRL + V för att klistra in kommandot Avinstallera och klicka sedan på OK.

Förkorta register nyckelns namn

Kör regedit. exe för att visa följande register nyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Klicka på register nyckel för det program du installerade, klicka på Byt namnRedigera -menyn och Använd sedan ett namn med färre än 60 tecken. Observera att om värdet för DisplayName är längre än 32 tecken visas det inte. Om du vill byta namn på det dubbelklickar du på DisplayName och använder ett namn på upp till 32 tecken.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem med Microsoft-produkterna som nämns i början av den här artikeln.

Mer information


Program sorteras i alfabetisk ordning i Uninstall-registernyckeln och alla nycklar som visas efter det långa nyckel namnet ignoreras.