Felmeddelande: 403.2 Förbjuden: Läsbehörighet förbjuden

Gäller för: Internet Information Services

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Symptom


När du ansluter till en webbplats i Internet Information Services (IIS) 5.0, kan en användare visas följande felmeddelande:
403.2 Förbud: Läsåtkomst förbjuden

Orsak


Det här felet kan orsakas av flera olika saker, men följande är de vanligaste:
  • Den aktuella resursen har inte läsbehörighet (med IIS). Till exempel har katalogen skript inte läsbehörighet som standard.
  • Standarddokumentet som anges är inte korrekt, eller standarddokumentet finns inte. Till exempel standarddokumentet kan anges till Default.htm, men en överförd av Web publisher är Index.htm. Det här felmeddelandet visas om en fil som heter standard.htm inte finns på webbplatsen.
  • Katalogbläddring är inaktiverat när det borde vara. Till exempel om du har en webbplats som är konfigurerad för att visa en kataloglista (alla filer i rutan namn du använder) och katalogbläddring är inaktiverat är det här felmeddelandet visas.

Lösning


Glöm inte att behörigheten läsa är aktiverad för webbplatsen eller katalogen där användare bläddrar filer. Om katalogbläddring ska användas (för en lista med filer), måste sedan det anges i egenskaperna för den katalog eller webbplats (ett standarddokument inte bör användas för att förhindra andra problem, om så är fallet).