Säkerhetsinställningar för grafikfilter för Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007-systemet, Microsoft Office 2003 och Microsoft Office XP


Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du använder den här tillfälliga lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.

Inledning

Säkerhetsuppdateringen som först beskrivs i Microsoft-säkerhetsmeddelandet MS10-105, gör att användare och administratörer kan styra när och hur Microsoft Office ska läsa in bilder i Office-program genom att använda Tillåt-listan i registret.

Mer information om Microsoft-säkerhetsmeddelandet MS10-105 får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968095 MS10-105: En säkerhetslucka i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod
Säkerhetsuppdateringen avser Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher och Microsoft Word-program i listan i avsnittet "Gäller".

Följande grafikfilter är aktiverade som standard och du behöver inte ändra någon registerundernyckel för dem när du har installerat säkerhetsuppdateringen:
  • Bitmap (.bmp)
  • Encapsulated PostScript (.eps)
  • Graphics Interchange Format (.gif)
  • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg)
  • Macintosh PICT (.pict)
  • Portable Network Graphics (.png)


Mer Information

Grafikfilterversioner

I följande tabell visas de senaste versionsnumren för grafikfiltren tillsammans med den Microsoft Office-version de gäller.

Obs! Här visas endast engelska filversioner.

TypBeskrivningFilen ingår i Office 2010Filen ingår i Office 2007-systemetFilen ingår i Office 2003Filen ingår i Office XP
BMPBMPIM32.FLT2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32.FLT2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
GIFGIFIMP32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
JPGJPEGIM32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32.FLT2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32.FLT2.0.0.8152
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32.FLT2000.10.2.0
TIFFTIFFIM32.FLT2000.10.25.0
WMFWMFIMP32.FLT1995.4.3.0

Aktivera Tillåt-listan för grafikfilter

Varning Den här lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar information så att du kan välja den om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Tillåt-listan och de aktiverade grafikfiltren kan ställas in manuellt på en enskild dator eller genom att använda grupprincipinställningen.

De grafikfilter som ska aktiveras måste läggas till i följande registerundernycklar:

För en enskild dator:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport
För en enskild dator med ett 64-bitars operativsystem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport
För en grupprincipinställning:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Om du ska aktivera Tillåt-listan för grafikfilter måste värdet för AllowListEnabled vara 1. Om du ska inaktivera Tillåt-listan måste värdet för AllowListEnabled vara 0.

Obs! Om AllowListEnabled-värdet inte finns måste du skapa det som en REG_DWORD-typ.

När värdet AllowListEnabled är aktiverat kan du ange att listan över grafikfilter ska aktiveras genom att lägga till grafikfiltren som ett strängvärde med namnet FILTER.FLT (där FILTER.FLT ersätts med namnet på filtret) tillsammans med filtrets versionsnummer. Filterversionsnumret måste ha följande format:
XXXX.YYYY.ZZZZ.W

Obs! När du anger AllowListEnabled till 1 tas standardlistan över aktiverade grafikfilter bort. Om du vill återaktivera standardgrafikfiltren och lägga till grafikfiltret CGMIMP32.FLT, måste du ange dem i Tillåt-listan.

I följande tabell visas ett exempel på Tillåt-listan som innehåller standardgrafikfiltren tillsammans med grafikfiltret CGMIMP32.FLT:

NamnTypData
(Standard)REG_SZ(värde ej angivet)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32.FLTREG_SZ2003.1100.8329.0

Egenskaper

Artikel-id: 2479871 – senaste granskning 16 maj 2011 – revision: 1

Feedback