Avinstallera Microsoft Security Essentials 2.0.1963 manuellt om det inte kan avinstalleras med Lägg till eller ta bort program

Symptom

I artikeln beskrivs hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det via Kontrollpanelens funktion Lägg till eller ta bort program eller Program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Vi rekommenderar att du först kontrollerar att du inte kan avinstallera via Lägg till eller ta bort program.

Obs! Produktversioner av Microsoft Security Essentials börjar med siffran 2. Använd bara den här Knowledge Base-artikeln om du kör Microsoft Security Essentials version 2 eller senare. Använd inte den här Knowledge Base-artikeln för versioner som börjar med siffran 1. Mer information om hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials version 1 hittar du på:

http://support.microsoft.com/kb/2435760/sv Avinstallera Microsoft Security Essentials 1.0.1963 manuellt om det inte kan avinstalleras med Lägg till eller ta bort program

Lösning

Obs! Antivirusprogrammet är avsett att hjälpa till att skydda datorn från virus. När antivirusprogrammet är inaktiverat bör du aldrig hämta eller öppna filer från källor som inte är betrodda, inte besöka webbplatser som inte är betrodda och inte öppna bifogade filer i e-postmeddelanden. Om du vill veta mer om datorvirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:  
129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning

I artikeln beskrivs hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det via Kontrollpanelens funktion Lägg till eller ta bort program eller Program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Vi rekommenderar att du först kontrollerar att du inte kan avinstallera via Lägg till eller ta bort program.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Kontrollera först att du inte kan avinstallera Microsoft Security Essentials med Lägg till eller ta bort program i Windows XP eller Program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Gör så här:

Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Kör och klicka sedan på OK.
 2. Markera Microsoft Security Essentials och klicka på Avinstallera.
 3. Starta om datorn och gå till avsnittet "Steg 3: Installera om Microsoft Security Essentials".
Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på Dölj Start-knappen och skriv Appwiz.cpl i textrutan Sök bland program eller filer och tryck på RETUR.
 2. Högerklicka på Microsoft Security Essentials och klicka på Avinstallera.
 3. Starta om datorn och gå till avsnittet "Steg 3: Installera om Microsoft Security Essentials".
Om det gick att avinstallera Microsoft Security Essentials är du klar. Om det inte gick att avinstallera Microsoft Security Essentials kan felet bero på dialogrutan Lägg till eller ta bort program eller på att vissa Microsoft Security Essentials-komponenter inte har avinstallerats. I sådana fall går det kanske inte att installera om Microsoft Security Essentials.

Jag löser det själv

Obs! Du måste vara inloggad i Windows med ett användarkonto som är datoradministratör för att kunna använda den här metoden. Om det här är din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om det här är en dator som tillhör ett nätverk måste du kanske be systemadministratören om hjälp. På följande Microsoft-webbplats kan se om du är inloggad i Windows med ett användarkonto med administratörsbehörighet:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sv

Gör så här för att avinstallera Microsoft Security Essentials om det inte går via Lägg till eller ta bort program eller Program och funktioner.

Steg 1: Säkerhetskopiera registret

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base eller Hjälp och instruktioner för Windows:

http://support.microsoft.com/kb/322756/sv Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows (Windows XP)

Säkerhetskopiera registret (Windows Vista)

Säkerhetskopiera registret (Windows 7)

Följ anvisningarna som gäller det operativsystem du använder, när du ska säkerhetskopiera registret.

Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit i textrutran och tryck på RETUR.
 2. I navigeringsfältet (vänster ruta) i Registereditorn högerklickar du på Dator och klickar sedan på Exportera.

Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på Start och skriv regedit i textrutan Sök bland program och filer. Klicka på Regedit.
 2. Klicka på Regedit.
 3. I navigeringsfältet (vänster ruta) i Registereditorn högerklickar du på Dator och klickar sedan på Exportera.
Steg 2:Ta bort registerundernycklarna för Microsoft Security Essentials

Om du vill att vi ska ta bort registerundernycklarna för Microsoft Security Essentials går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det självStoppa Microsoft Security Essentials-processen:
 1. Öppna Aktivitetshanteraren. Följ anvisningarna för ditt operativsystem:
  1. För Windows XP:
   1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv taskmgr och klicka på OK.
  2. För Windows 7 och Windows Vista:
   1. Klicka på Start-knappen och skriv taskmgr i textrutan Sök bland program och filer.
 2. Klicka på fliken Process.
 3. Leta reda på filposten msseces.exe. Högerklicka på posten och klicka sedan på Avsluta process. Om ett bekräftelsefönster visas klickar du på Avsluta process.
Stoppa och inaktivera Microsoft Security Essentials-tjänsten:
 1. Windows XP klickar du på Start, och på Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start-knappen, och sedan på Kör.
 2. Skriv net stop msmpsvc och tryck på RETUR.
 3. Windows XP klickar du på Start, och på Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start-knappen, och sedan på Kör.
 4. Skriv sc config msmpsvc start= disabled och tryck på RETUR.
Ta bort Microsoft Security Essentials Run-nyckeln:
 1. I Windows XP klickar du på Start, och på Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start-knappen, och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit och klicka sedan på OK. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. I informationsfönstret (höger ruta) klickar du på Microsoft Security Essentials och klickar sedan på Ta bort.
Ta bort återstående MSE-registerundernycklar:
 1. Windows XP klickar du på Start, och på Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start-knappen, och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit och klicka sedan på OK. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. I informationsfönstret (höger ruta) klickar du på Microsoft Security Essentials och klickar sedan på Ta bort.
 5. Under de alfanumeriska nycklarna söker du efter följande poster och högerklickar på varje post. Klicka sedan på Ta bort för varje förekomst du hittar:
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX språkpaket (tänk på att platshållaren XX-XX är ID för det installerade språket, exempelvis DE-DE för tyska MSE. Den nyckeln finns därför inte i EN-US-installationer)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Client
 6. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. I informationsfönstret (höger ruta) högerklickar du på Microsoft Security Client och klickar sedan på Ta bort.
 8. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. I informationsfönstret (höger ruta) klickar du på Microsoft Antimalware och klickar sedan på Ta bort.
Ta bort installationsundernycklar:
 1. Windows XP klickar du på Start, och på Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start-knappen, och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit och klicka sedan på OK. Om fönstret Kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Sök efter följande poster under de alfanumeriska nycklarna i fältet ProduktNamn. Skriv upp numren för varje förekomst du hittar. Högerklicka sedan på varje post och klicka på Ta bort för varje förekomst:
  • Microsoft Security Client
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX språkpaket (tänk på att platshållaren XX-XX är ID för det installerade språket, exempelvis DE-DE för tyska MSE. Den nyckeln finns därför inte i EN-US-installationer)
Steg 3: Installera om Microsoft Security Essentials

 1. Gå till följande Microsoft-webbplats: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/products/security-essentials
 2. Klicka på Hämta gratis*.
 3. Klicka på Kör och slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 4. Starta om datorn.


Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.


Mer Information

Mer information om Microsoft Security Essentials finns på följande Microsoft-webbplats: http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/products/security-essentials

Information om support för Microsoft Security Essentials finns på följande Microsoft-webbplats:
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/products/security-essentials/support

Egenskaper

Artikel-id: 2483120 – senaste granskning 23 jan. 2012 – revision: 1

Feedback