Felsöka problem med att öppna webbaserad e-post med Internet Explorer

Sammanfattning

När du försöker öppna e-posten med Windows Live Hotmail, Yahoo! eller Gmail kanske Internet Explorer låser sig eller kraschar.

Lösning

Felaktiga inställningar för datum och tid på datorn kan leda till problem med att öppna webbaserade e-postservrar. Kontrollera att inställningarna för datum och tid på datorn är som de ska. Kontrollera datum och tid så här:

  1. Öppna Datum och tid på Kontrollpanelen. Klicka på Start , skriv datum och tid i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Datum och tid i listan Program.
  2. Klicka på Ändra datum och tid.
  3. Ange rätt datum och tid i dialogrutan Datum och tid.
  4. Klicka två gånger på OK.
Om inställningarna för datum och tid på datorn var riktiga kanske inkompatibla eller defekta Internet Explorer-tillägg stör webbplatsen. Om du inaktiverar tilläggen kanske du kan visa webbplatserna igen. Inaktivera en lista med kända inkompatibla tillägg automatiskt genom att köra Internet Explorer-tillägget Fix it. När du tillfrågas om du vill köra eller spara filen klickar du på Kör och följer sedan anvisningarna i guiden.


Om problemet inte löstes när Fix it ovan kördes kanske ändringar i alternativen för Internet Explorer hindrar dig från att visa webbplatsen för e-posten. Du kan återställa Internet Explorer till de ursprungliga inställningarna om du vill ta bort ändringar i Internet Explorer utan att ta bort dina favoriter eller feeds. Återställ inställningarna för Internet Explorer automatiskt genom att köra Fix it för Återställ inställningar för Internet Explorer. När du tillfrågas om du vill köra eller spara filen klickar du på Kör och följer sedan anvisningarna i guiden.


Mer Information

Om det fortfarande inte går att öppna vissa webbplatser när du följt anvisningarna i den här artikeln väljer du något av följande alternativ för mer support:Fler Microsoft-onlineartiklar


Egenskaper

Artikel-id: 2483955 – senaste granskning 17 apr. 2012 – revision: 1

Feedback