Microsoft-säkerhetsmeddelande: Säkerhetsproblem i Internet Explorer möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet, som innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information, finns på följande Microsoft-webbplats:
Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig.

Lös det åt mig

Fix it-lösningen som beskrivs i det här avsnittet ersätter inte någon säkerhetsuppdatering. Vi rekommenderar att du alltid installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna. Fix it-lösningen är en alternativ lösning för vissa situationer.

Mer information om den här tillfälliga lösningen finns på följande webbsida för Microsoft-säkerhetsbulletiner: Säkerhetsmeddelandet innehåller mer information om det här problemet, bland annat:
 • I vilka situationer du kan behöva aktivera eller inaktivera lösningen
 • Begränsande faktorer
 • Lösningar
 • Vanliga frågor och svarLeta efter rubrikerna Mitigating Factors (Begränsande faktorer) och Suggested Actions (Föreslagna åtgärder) och expandera sedan avsnittet Workarounds (Lösningar).

Fix it-lösning för rekursiva sammanhängande formatmallar

Med den här lösningen läggs en kontroll till för att se efter om en sammanhängande formatmall håller på att läsas in rekursivt. I så fall avbryts inläsningen, genom en funktion som vanligtvis åtgärdar problem med programkompatibilitet. Funktionen ändrar instruktionerna för en viss binärfil när den läses in. Ytterligare information om anpassade korrigeringsdatabaser finns på följande Microsoft-webbplatser:
Aktivera eller inaktivera den här Fix it-lösningen genom att klicka på knappen eller länken Fix it under rubriken Aktivera eller rubriken Inaktivera. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
AktiveraInaktivera

Kända problem

 • Fix it-lösningen kan orsaka vissa prestandaproblem på grund av den ökade kontrollen som krävs för att blockera inläsning av CSS-filerna.

Obs!

 • Fix it-lösningen uppdaterades 1 februari 2011 för att möjliggöra för LocalSystem-kontot att installera Fix it-lösningen.

 • Före kl. 22.30 stillahavstid 11 januari 2011 pekade Fix it-länkarna på den här sidan felaktigt på Fix it-lösningen för KB2490606. Om du före den tidpunkten installerade Fix it-lösningen från den här sidan, bör du installera den igen via den aktuella länken i den här artikeln.
 • Den här guiden finns endast på engelska. De automatiska korrigeringsfilerna fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
 • För att installera den här Fix it-lösningen måste du ha installerat säkerhetsuppdatering 2416400. Säkerhetsuppdatering 2416400 gavs ut den 14 december 2010 och beskrivs i MSRC-bulletinen MS10-090.
 • Fix it-lösningen måste avinstalleras manuellt innan du kan installera en framtida kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer som innehåller en programkorrigering för den här säkerhetsluckan.
Egenskaper

Artikel-id: 2488013 – senaste granskning 12 maj 2011 – revision: 1

Feedback