En del program har kompatibilitetsproblem med Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Symptom

När du har installerat Service Pack 1 (SP1) för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, eller när du har installerat program på en dator som redan kör Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1, fungerar en del program inte som de ska.

Orsak

Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 innehåller uppdateringar av säkerhet, tillförlitlighet och funktioner för Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Vissa program förlorar en del funktioner när du har installerat SP1 för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2. De flesta program fortsätter dock att fungera som vanligt. Den här artikeln innehåller en lista över de program som rapporterat en funktionsförlust när de är installerade på en dator som kör Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Obs!
  • Listorna i avsnittet "Mer information" ska inte betraktas som fullständiga listor över program med funktionsförlust när de används på en dator som kör Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.
  • Om du använder ett program som visas i listorna här, måste du kanske kontakta programleverantören för mer information.

Mer Information

Följande tabeller innehåller program som rapporterat en funktionsförlust när de används på en dator som kör Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Om någon funktion ändras i ett program som inte nämns i den här artikeln, när du har installerat SP1 för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, kan du använda följande metoder för att lösa problemet tillfälligt:
  • När du upptäcker att ett program inte fungerar som det ska, bör du starta om datorn minst en gång. Det kan lösa problemet genom att tjänster eller väntande funktioner tvingas avsluta.
  • Kontakta programleverantören. I supportdelen av programleverantörens webbplats, kanske du exempelvis kan hitta ett programuppdatering som nämner Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1, eller en nyare version av programmet som gavs ut efter SP1.
  • Rapportera problemet till programleverantören. Det kan finnas en länk på programleverantörens webbplats för att rapportera problemet och hämta en uppdaterad programversion.

Program som inte körs när du har installerat Service Pack 1

Programmen i följande tabell körs inte när du har installerat SP1 för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

Program
Namn
Program
Version
Programvara
Leverantör
Webbplats för mer information eller för uppdaterad programvara
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/BUG #: 312600 (Windows SE)BUG #: 21235 (Windows Partner)
Ninja Trader
7.0; 6.5Ninja Trader
http://www.ninjatrader.comBUG #: 347621 (Windows SE)BUG #: 24005 (Windows Partner)

Program som uppvisar en funktionsförlust när du har installerat Service Pack 1

Programmen i följande tabell uppvisar en större eller mindre funktionsförlust när du har installerat SP1 för Windows 7 eller för Windows Server 2008 R2. Kontakta programleverantören eller kontrollera om det finns en rekommenderad lösning eller en programuppdatering på leverantörens webbplats.
Program
Namn
Program
Version
Programvara
Leverantör
Webbplats för mer information eller för uppdaterad programvara
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.comBUG #: 350406 (Windows SE)
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloadsBUG #: 360626 (Windows SE)BUG #: 27429 (Windows Partner)

Information om hur du kontaktar programvaruleverantören hittar du på följande Microsoft-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 2492938 – senaste granskning 17 maj 2011 – revision: 1

Feedback