KORRIGERA: Inloggning till en fjärransluten SQL Server-databas misslyckas i en miljö med Forefront Threat Management Gateway 2010 när databasens namn innehåller ett bindestreck (-) tecken

Gäller för: Forefront Threat Management Gateway 2010

Symptom


Föreställ dig följande. Du använder Microsoft SQL Server-fjärrloggning i en miljö med Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 och fjärrdatabasen namn innehåller ett bindestreck (-) tecken. I det här fallet inga loggar skrivs till SQL Server-fjärrdatabasen och många stora kön loggningsfiler skapas i katalogen install_dir\Logs. Skapa denna fil kan orsaka diskutrymme blir uttömd, beroende på trafiken.

Lösning


Lös problemet genom att installera programuppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2517957 Programvara 1 Samlad uppdatering 4 för Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.