Kumulativ uppdatering för Office 2010 från februari 2011

INLEDNING

De kumulativa uppdateringspaketen från februari 2011 innehåller de senaste snabbkorrigeringarna för programmen i Microsoft Office 2010-huvudprogramsviter och för Microsoft Office 2010-servrar.


Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringarna innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom versionerna är kumulativa innehåller varje ny utgåva samtliga snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigeringar från det tidigare uppdateringspaketet. Vi rekommenderar att du väljer den senast utgivna korrigeringsfilen som innehåller den snabbkorrigering du behöver.

Mer Information

Hämta de kumulativa uppdateringspaketen från februari 2011

En uppsättning kumulativa uppdateringspaket som stöds är nu tillgängliga från Microsoft. Varje paket åtgärdar dock bara de program som nämns i denna artikel, och ska bara användas på datorer där just de här problemen finns. Om du inte har drabbats särskilt hårt av de här problemen rekommenderar vi att du väntar på nästa uppdateringspaket som innehåller snabbkorrigeringarna i de här kumulativa uppdateringspaketen.


Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller ett visst kumulativt uppdateringspaket. Du kan skapa en separat serviceförfrågan på följande Microsoft-webbplats:

Paket som ingår i den kumulativa uppdateringen från februari 2011

En länk till en Microsoft Knowledge Base-artikel om varje snabbkorrigering kommer att publiceras så fort artikeln blir tillgänglig. Du hämtar en viss snabbkorrigering genom att kontakta supporten och uppge artikelns Knowledge Base-nummer.


Om du vill veta mer om problem med Office 2010-programsviten som korrigeras i den här kumulativa uppdateringen, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

Office 2010-klientuppdateringar

Namn på snabbkorrigeringspaketArtikelnummer i Knowledge BaseProdukt
ace-x-none.msp
2475874 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Access 2010 (ace-x-none.msp): 22 februari 2011
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Access 2010 (access-x-none.msp): 22 februari 2011
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 22 februari 2011
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Excel 2010 (excel-x-none.msp): 22 februari 2011
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 22 februari 2011
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för InfoPath 2010 (infopath-x-none.msp): 22 februari 2011
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Office 2010 (mso-x-none.msp): 22 februari 2011
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Office 2010 (msoshext-x-none.msp): 22 februari 2011
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Office 2010 (proof-xx-xx.msp): 22 februari 2011
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Office 2010 (gfx-x-none.msp): 22 februari 2011
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 22 februari 2011
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för OneNote 2010 (onenote-x-none.msp): 22 februari 2011
OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 22 februari 2011
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Project 2010 (project-x-none.msp): 22 februari 2011
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för SharePoint Designer 2010 (spd-x-none.msp): 22 februari 2011
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Word 2010 (word-x-none.msp): 22 februari 2011
Word 2010Uppdateringar av enskilda Office 2010-servrar

Namn på snabbkorrigeringspaketArtikelnummer i Knowledge BaseProdukt
fsserver-x-none.msp
2504136 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för FAST Search Server 2010 för SharePoint (fsserver-x-none.msp): 22 februari 2011
FAST Search Server 2010 för SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för PerformancePoint Server 2010 (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): 22 februari 2011
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 22 februari 2011
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (wssmui-xx-xx.msp): 22 februari 2011
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 22 februari 2011
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 22 februari 2011
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för SharePoint Server 2010 (vsrvwfe-x-none.msp): 22 februari 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (osrchmui-xx-xx.msp): 22 februari 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (osrchmui-ja-jp.msp): 22 februari 2011
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för SharePoint Server 2010 (lpsrvwfe-x-none.msp): 22 februari 2011
SharePoint Server 2010

Förutsättningar

Förutsättningarna finns listade i Knowledge Base-artiklarna för varje paket.
Egenskaper

Artikel-id: 2493730 – senaste granskning 24 apr. 2014 – revision: 1

Feedback