Konsol IDE rad faktura orsakar ett fel i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Rollup 6 med ConsGLS


Symptom


Tänk på följande: på kund reskontra -menyn pekar du på Periodiskoch klickar sedan på konsol IDE rad faktura. Du klickar på Väljoch sedan på Välj för ny faktura. När du klickar på OK i förfrågnings formuläret visas följande fel meddelande:
Den totala interna storleken på posterna i det kopplade SELECT-uttrycket är 24598 byte, men Microsoft Dynamics är som standard prestanda-justerat så att det inte överstiger 24576 byte.

Orsak


Det här problemet uppstår i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Rollup 6 med ConsGLS. maximal total buffertstorlek är 24kb. Men den interna storleken på posterna i det kopplade SELECT-uttrycket är 24598 byte.

Lösning


Lös problemet genom att ange nummer 25 eller mer som maximal buffertstorlek på fliken databas justering i konfigurations verktyget för Microsoft Dynamics AX server. Gör så här:
  1. Klicka på adminstrative verktygpå AOS-servern.
  2. Klicka på Server konfiguration för Microsoft Dynamics AX 2009.
  3. Ange 25 eller ett större nummer för fältet maximal buffertstorlek på fliken databas justering .