Ett multiinriktat paket för Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 är tillgängligt

Inledning

I den här artikeln beskrivs det nya multiinriktade paketet för Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1. Paketet gör det möjligt för utvecklare att skapa program riktade mot nya API:n från Runtime Update för .NET Framework 4 Platform Update 1.

Om du vill veta mer om Runtime Update för .NET Framework 4 Platform Update 1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:  
2478063  .NET Framework 4 Platform Update 1 - Runtime Update
Paketet är en del av designtidsuppdateringen för Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1).

Om du vill veta mer om designtidsuppdateringen för Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:  
2495593   En uppdatering är tillgänglig för Visual Studio 2010 SP1 som lägger till stöd för design och utveckling av program för Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Mer Information

Paketet är en del av Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - designtidsuppdatering för Visual Studio 2010 SP1. Paketet lägger till nya referenssammansättningar, IntelliSense-filer och andra stödfiler.

Obs!
  • När du har installerat designtidsuppdateringen för Visual Studio 2010 SP1, väljs automatiskt Platform Update 1 som målversion för alla nya projekt. Om du ska utveckla program för andra .NET Framework-versioner måste du välja rätt .NET Framework-version i listan Målversion av Framework.
  • Om målversionen inte är Platform Update 1 kan du inte bygga mot program som kräver offentliga API:er från Runtime Update för Platform Update 1.
  • Om du ändrar målversion till någon annan .NET Framework-version än Platform Update 1, visas inte verktygslådan Tillståndsdator. Det kan då uppstå inkonsekvenser i det aktiva arbetsflödeprojektet som använder Platform Update 1.

Information om uppdatering

Så här hämtar du uppdateringen

Uppdateringen kan hämtas på följande Microsoft Download Center-webbplats:  

Hämta Hämta uppdateringspaketet nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Windows Installer 3.1 eller en senare version måste vara installerad.

Du hämtar den senaste versionen av Windows Installer på följande Microsoft-webbplats:

Kommandoradsväxlar för den här uppdateringen

Mer information om kommandoradsväxlar som stöds av den här uppdateringen finns på följande Microsoft-webbplats:Information om Windows Installer hittar du på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat uppdateringen såvida inte filerna som uppdateras är låsta eller används.

Kända problem med uppdateringen

Problem 1
Om du skapar en webbplats eller ett webbprogram i Visual Studio 2010 för .NET Framework 4 Platform Update 1, och om Web.config-filen återskapas, uppstår ett fel när du bygger programmet. 

Orsak

Problemet beror på att ett ogiltigt värde för attributet targetFramework har lagts till i Web.config-filen.

Lösning

Du löser problemet genom att öppna Web.config-filen och sedan manuellt ändra värdet för attributet targetFramework till 4.0.1
Problem 2
När du skapar ett nytt Visual Studio-tilläggsprojekt får du följande felmeddelande om du väljer .NET Framework 4 Platform Update 1 som målversion:  
Guiden Visual Studio-tillägg: Ett fel uppstod och guiden kunde inte generera projektet. Kontrollera att programmeringsspråket är korrekt installerat.
Lösning

Lös problemet så här:
  1. Välj .NET Framework 4 som målversion när du skapar Visual Studio-tilläggsprojektet.
  2. Ange .NET Framework 4 Platform Update 1 som målversion för tilläggsprojektet när projektet har skapats.
Problem 3

Om du öppnar ett projekt för Platform Update 1 på en dator som kör Visual Studio 2010 SP1 och som inte har ett multiinriktat paket installerat (eftersom designtidsuppdateringen KB2495593 inte är installerad), får du följande felmeddelande:
Målversionen för projektet är inte installerad
Meddelandet tyder på att det saknas ett målversionspaket. 

Lösning

Du löser problemet genom att installera designtidsuppdateringen innan du öppnar projektet i Visual Studio 2010 SP1. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2495593 En uppdatering är tillgänglig för Visual Studio 2010 SP1 som lägger till stöd för design och utveckling av program för Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Information om borttagning

Du kan ta bort uppdateringen via Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Information om ersättning

Snabbkorrigeringen ersätter ingen annan tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här uppdateringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Egenskaper

Artikel-id: 2495638 – senaste granskning 24 aug. 2011 – revision: 1

Feedback