En fråga som innehåller en Order By-sats returnera inte alla resultat när du skickar frågan på en hanterad egenskap i SharePoint Server 2010 eller Search Server 2010

Gäller för: SharePoint Server 2010Search Server 2010

Symptom


Anta att söktjänstprogrammet har flera frågekomponenter i Microsoft SharePoint Server 2010 eller Search Server 2010. När du skickar en fråga som innehåller en Order By-instruktion på en hanterad egenskap returnerar inte alla resultat som ska returneras av frågan.

Lösning


Lös problemet genom att tillämpa följande snabbkorrigeringspaket:
  • 2479788 beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 22 februari 2011
  • 2479795 beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 22 februari 2011