MS11-018: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 12 april 2011

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS11-018. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringsfiler som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

GDR-korrigeringar (General Distribution Release)

Om enskilda uppdateringar installeras beror på Windows- och programversionen. Använd de enskilda artiklarna för att fastställa din uppdateringsstatus.

ArtikelnummerArtikelrubrik
2510633 SÄKERHET: Metoderna Navigate/Navigate2() lägger till HTTP-huvuden på nytt för att omdirigera begäranden vilket leder till att huvuden skickas över flera domäner
982081 Onload-händelsen utlöses felaktigt när du klickar på knappen Bakåt i Internet Explorer 8
2329008 Webbsidan flimrar eller blinkar i Internet Explorer 8 på en dator som använder hybridgrafik
2276826 Behörighet nekad-fel i res://ieframe.dll/preview.js vid utskrift
2514645 Anslutningen avbryts på grund av timeout när du använder Internet Explorer 8 för att öppna en webbsida som omdirigerar en POST-begäran till en SLL-skyddad webbplats

Snabbkorrigeringar

I säkerhetsuppdateringspaketen 2497640 för Windows XP och Windows Server 2003 ingår snabbkorrigeringsfiler och GDR-filer (General Distribution Release) för Internet Explorer. Om det inte finns några befintliga Internet Explorer-filer från snabbkorrigeringsmiljön installeras GDR-filerna genom säkerhetsuppdatering 2497640.

Snabbkorrigeringar är endast avsedda att korrigera problemen som beskrivs i artiklarna i Microsoft Knowledge Base som hör till snabbkorrigeringarna och ska bara användas på datorer där dessa problem uppstår.

Snabbkorrigeringarna kan komma att testas igen. Om problemet inte påverkar ditt arbete i allt för hög utsträckning rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack som innehåller de här snabbkorrigeringarna. Om du vill veta mer om hur du installerar snabbkorrigeringarna som ingår i säkerhetsuppdatering 2497640, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i en kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Obs! Förutom att installera snabbkorrigeringsfilerna bör du läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base som hör till snabbkorrigeringen och ta reda på vilken registerändring som krävs för att aktivera snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på om dina befintliga Internet Explorer-filer kommer från snabbkorrigeringen eller från GDR-miljön, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003

FILINFORMATION

ERROR: PhantomJS timeout occurred