Microsoft-säkerhetsmeddelande: Validering av Microsoft Office-filer för Office 2003, Office 2007 och Office 2010: 12 april 2011

Inledning

Validering av Office-filer är en säkerhetsfunktion som introducerades i Microsoft Office 2010. Validering av Office-filer verifierar att en viss binärfil uppfyller programmets krav. Validering av Office-filer kan hindra attacker från okända binära filformat mot Microsoft Office 97-2003-filformat. 

När du öppnar en binärfil i Microsoft Office 97-2003 (exempelvis .doc) jämförs filen med ett binärschema. Om valideringen misslyckas meddelas du om att dokumentet kan vara skadat. I Office 2003 och Office 2007 ombeds du att uppge filstatus och kan bestämma huruvida filen ska fortsätta att öppnas eller inte.

Mer Information

Av säkerhetsskäl bör du inte öppna bifogade filer i e-postmeddelanden om du inte förväntar dig att få en bifogad fil. Dessutom bör du aldrig öppna bifogade filer om meddelandet kommer från en person som du inte känner.

Företagskunder kan besöka följande TechNet-webbsida:

Installera Validering av Office-filer

Förutsättningar

För att du ska kunna installera Validering av Office-filer krävs följande förutsättningar:

Installera Validering av Office-filer

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet Validering av Office-filer nu.

Utgivningsdatum: 12 april 2011

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Kända problem med Validering av Office-filer

  • Filer som har skapats i Microsoft Excel 2.0, Microsoft Excel 3.0 eller Microsoft Excel 4.0 valideras inte när du använder Validering av Office-filer i Office 2003.
  • Solver.xla valideras inte när du använder Validering av Office-filer i Office 2003.
  • Det tar lång tid att klistra in många tabeller eller datapunkter i ett Office 2003-dokument eftersom Validering av Office-filer försöker validera den nya informationen.
  • Det tar längre tid att öppna filer från en nätverksresurs som innehåller många tabeller eller datapunkter i Office 2003.

    Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
    2570623 Validering av Office-filer i Excel 2003 öppnar arbetsböcker långsammare över nätverket
Microsoft undersöker problemen och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.

Standardbeteende

När du försöker öppna en fil i Word, Excel, PowerPoint eller Publisher 97-2003 och filen inte godkänns i valideringen av Office-filer, visas följande varning:Lös det åt mig

För Office 2010

Använd följande Fix it-lösningar för att förhindra att filer som inte blivit validerade öppnas.
Inaktivera Redigera i Skyddad vy
Excel 2010

PowerPoint 2010

Word 2010
Aktivera Redigera i Skyddad vy
Excel 2010
PowerPoint 2010
Word 2010

För Office 2003 och Office 2007

Använd följande Fix it-lösningar för att förhindra att filer som inte blivit validerade öppnas.
Inaktivera öppning av dokument
Excel 2003 och 2007
Word 2003 och 2007
PowerPoint 2003 och 2007
Aktivera redigering av dokument
Excel 2003 och 2007
Word 2003 och 2007
PowerPoint 2003 och 2007

Jag löser det själv

För Office 2010

Du kan manuellt ange registerposter genom att använda följande värden:
Värde: DisableEditFromPV
Typ: REG_DWORD
Standardvärde: 0
Beskrivning: När validering av Office-filer misslyckas
0 = Aktivera redigering i skyddad vy.
1 = Inaktivera redigering i skyddad vy.
Lägg till DisableEditFromPV REG_DWORD till någon eller samtliga av följande registerundernycklar för att inaktivera Redigera i Skyddad vy i Office 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\FileValidation

För Microsoft Office 2007 och Office 2003

Du kan manuellt ange registerposter genom att använda följande värden:

Värde: InvalidFileUIOptions
Typ: REG_DWORD
Standardvärde: 0
Beskrivning: När validering av Office-filer misslyckas
0 = Meddela användaren. Ge användaren möjlighet att läsa in filen eller inte
1 = Meddela användaren. Inget alternativ till att läsa in filen.
För Microsoft Office 2007-systemet
Lägg till InvalidFileUIOptions REG_DWORD till någon eller samtliga av följande registerundernycklar för Validering av Office-filer i Microsoft Office 2007-systemet:

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileValidation
För Office 2003
Lägg till InvalidFileUIOptions REG_DWORD i en eller alla av följande registerundernycklar för Validering av Office-filer i Office 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileValidation
Egenskaper

Artikel-id: 2501584 – senaste granskning 31 maj 2012 – revision: 1

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Home and Student 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint Home and Student 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Word Home and Student 2010, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Publisher 2003 med Digital Imaging, Microsoft Office Word 2003

Feedback