Meddelandet "Följande uppdateringar kan behöva installeras om" visas när du försöker installera SP1 för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

Symptom

När du försöker installera Service Pack 1 (SP1) för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 visas det här meddelandet "Följande uppdateringar kan behöva installeras om". Problemet uppstår om någon av följande snabbkorrigeringar är installerad på datorn:
983534 Prestandan för DNS Server-tjänsten blir allt sämre vid hård belastning i Windows Server 2008 R2

979350 SharePoint Workspace 2010- eller Groove 2007-klienter som etablerats till Groove Server Relay i Windows Server 2008 R2 kan drabbas av synkroniseringsfel

2406705 Vissa I/O-förfrågningar till en lagringsenhet misslyckas på ett feltolerant system som kör Windows Server 2008 R2 när du gör en oväntad borttagning av en sökväg till lagringsenheten

Orsak

Snabbkorrigeringarna i avsnittet "Symptom" ingår inte i SP1. Om du installerar SP1 och snabbkorrigeringarna skrivs snabbkorrigeringen över. För att undvika detta upptäcker Service Pack-installationsprogrammet om snabbkorrigeringarna är installerade på datorn. Om några snabbkorrigeringar är installerade blockeras installationen av SP1.

Lösning

Gör så här om du har installerat snabbkorrigering 983534:
 1. Installera en uppdaterad version av snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  983534 Prestandan för DNS Server-tjänsten blir allt sämre vid hård belastning i Windows Server 2008 R2
 2. Installera SP1.
Gör så här om du har installerat snabbkorrigering 979350:
 1. Installera en uppdaterad version av snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  979350 SharePoint Workspace 2010- eller Groove 2007-klienter som etablerats till Groove Server Relay i Windows Server 2008 R2 kan drabbas av synkroniseringsfel
 2. Installera SP1.
Gör så här om du har installerat snabbkorrigering 2406705:
 1. Installera en uppdaterad version av snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  2406705 Vissa I/O-förfrågningar till en lagringsenhet misslyckas på ett feltolerant system som kör Windows Server 2008 R2 när du gör en oväntad borttagning av en sökväg till lagringsenheten
 2. Installera SP1.
Egenskaper

Artikel-id: 2502370 – senaste granskning 15 maj 2011 – revision: 1

Feedback