Microsofts supportpolicy för 4K-sektorers hårddiskar i Windows

Sammanfattning

Under de närmaste åren kommer datalagringsbranschen att frångå hårddiskarnas fysiska format på sektorer med 512 byte till sektorer med 4 096-byte (kallas även 4K- eller 4KB-sektorer). Den här övergången drivs av flera faktorer. Dessa omfattar utökad lagringsdensitet och tillförlitlighet. Den här övergången medför kompatibilitetsproblem med befintlig programvara (inklusive operativsystem och program).

I den här artikeln beskrivs den aktuella Microsoft-supportpolicyn för dessa nya typer av enheter på Windows-operativsystem. Program och maskinvaruenheter kan ha problem med tillförlitlighet och prestanda när de är anslutna till dessa nya typer av enheter. Kontakta din program- och maskinvaruleverantör om deras supportpolicy för dessa nya typer av enheter.

Det finns tre typer av enheter som vi diskuterar här. Eftersom Microsofts supportpolicy skiljer sig åt beroende på enhet bör du kontrollera vilken typ av enhet som är installerad innan du läser vidare.

EnhetstypSupport/funktioner
4K inbyggd (4K logisk sektorstorlek): De flesta enheter som är större än 2 terabyte och med en USB-anslutning tillhör denna typ av enhet.Stöds på följande operativsystem:

 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Avancerade format eller 512E (4K fysisk och 512 byte logisk sektorstorlek)Stöds på följande operativsystem:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008*
 • Windows Server 2008 R2*
 • Windows Server 2012
 • Windows 8
*Undantag för Hyper-V. Läs avsnittet "Supportkrav för program för enheter med stora sektorer".

Särskilda krav anges i följande avsnitt. Kör bara program och maskinvara som stöder dessa enheter.
512 byte inbyggt (512 byte fysisk och logisk sektorstorlek)Stöds på alla plattformar.

Gör så här för att identifiera vilken typ av enhet du har:
 1. Installera http://support.microsoft.com/kb/982018/sv.
 2. Kör följande kommando från en upphöjd kommandotolk:
  Fsutil fsinfo ntfsinfo x: (där x: står för den enhet som du kontrollerar)
 3. Använd värdena för "Byte per sektor" och "Byte per fysisk sektor" för att bestämma vilken typ av enhet som du har. Gör så här:

  Värdet "Byte per sektor"Värdet "Byte per fysisk sektor"Enhetstyp
  409640964K inbyggd
  5124096Avancerade format (kallas även 512E)
  512512512 byte inbyggda

Specifika krav för Microsoft-support per operativsystemversion

Windows 8 och Windows Server 2012

I nedanstående lista sammanfattas de nya funktioner som finns i Windows 8 och Windows Server 2012 för att förbättra kundupplevelsen med stora sektordiskar. En mer detaljerad beskrivning av varje artikel finns på följande webbplats:

 • Bygger på Windows 7 SP1-support för 4K-diskar med emulering (512e) och ger fullt stöd för inkorgen för diskar med sektorstorleken 4K utan emulering (4K inbyggt). Vissa program och scenarier som stöds är:
  • Möjligheten att installera Windows och starta från en 4K-sektordisk utan emulering (4K inbyggd disk)
  • Nytt filformat för VHDx
  • Fullständigt stöd för Hyper V
  • Windows säkerhetskopiering
  • Fullständigt stöd i NT-filsystemet (NTFS)
  • Fullständigt stöd med nya lagringsutrymmen och pooler (SSP)
  • Fullständigt stöd med Windows Defender

Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • Installera Service Pack 1 (SP1) eller installera uppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  982018 Det finns en uppdatering som förbättrar kompatibiliteten i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-diskar
 • Kontrollera att drivrutiner och inbyggd programvara för en lagringsstyrenhet och andra maskinvarukomponenter är uppdaterade. Kontrollera också att enheter och inbyggd programvara stöder enheter med stora sektorer.
 • Använd den uppdaterade Windows Preinstallation Environment (Windows PE) för SP1 som kommer att ges ut som en del av uppdateringarna i tillägget Windows Automated Installation Kit (AIK) för Windows 7 SP1 och Windows OEM Preinstallation Kit (OPK). Det går även att bädda in uppdatering 982018 i Windows PE.

  Hämta tillägget Windows Automated Installation Kit (AIK) för Windows 7 SP1 genom att gå till följande Microsoft-webbplats:

Windows Vista och Windows Server 2008

 • Installera snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  2553708 En snabbkorrigering som förbättrar kompatibilitet för Windows Vista och Windows Server 2008 med Advanced Format-diskar (Detta kan vara på engelska)
 • Kontrollera att drivrutiner och inbyggd programvara för en lagringsstyrenhet och andra maskinvarukomponenter är uppdaterade. Kontrollera också att enheter och inbyggd programvara stöder enheter med stora sektorer.

Windows Server 2003 och Windows XP

Alla diskar med stora sektorer, till exempel 4K-inbyggda, 512E, eller inbyggda diskar som inte är 512, stöds inte av Microsoft på någon Windows XP-baserad version av operativsystemet. Detta gäller bland annat följande:
 • Windows Home Server 1.0
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows XP 64-bitarsversion
 • Windows XP Embedded
 • Windows Small Business Server 2003
 • Windows Small Business Server 2003 R2
Kontakta din program- och maskinvaruleverantör om deras supportpolicy för dessa typer av enheter i dessa miljöer.

Supportkrav för program för enheter med stora sektorer


Utöver support för Windows-operativsystemet bör administratörer och användare se till att deras program stöder dessa enheter med stora sektorer. Prestanda, tillförlitlighet, säkerhetskopiering och återställning ingår i scenarier och problem att känna till. Följande är supportutdrag för vissa Microsoft-program och produkter:

Kända kompatibilitetsproblem

Följande kända kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder enheter med stora sektorer:
 • I Windows 7 och Windows 2008 R2 misslyckas installationen med felet "Windows Setup could not configure Windows on this computer's hardware" (Installationsprogrammet för Windows kunde inte konfigurera Windows på den här datorns maskinvara) om villkoren finns som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  2466753 Installationsfelet "Windows Setup could not configure Windows on this computer's hardware" (Installationsprogrammet för Windows kunde inte konfigurera Windows på den här datorns maskinvara) på en Windows 7- eller Windows Server 2008 R2-baserad dator (Detta kan vara på engelska)
 • Om du använder en logisk sektorenhet med en annan storlek än 512 byte kanske säkerhetskopieringen och återställningen i Windows-systembild misslyckas och följande felmeddelande visas:

  Det gick inte att skapa en av säkerhetskopieringsfilerna.
  Information: Begäran kunde inte utföras på grund av ett fel i en I/O-enhet.

  Felkod: 0x8078002A
 • Om du skapar en virtuell hårddisk (VHD) på en inbyggd 4K-sektorenhet med Diskhantering eller Hyper-V i Windows Server 2008 R2 misslyckas åtgärden med felet "Felaktig funktion".

  • I Diskhantering skapas följande felmeddelande:
   Hanteraren för virtuella diskar: Felaktig funktion
  • Följande felmeddelande genereras i Hyper-V när du använder guiden Ny virtuell hårddisk:
   Ett fel uppstod på servern när den virtuella hårddisken skapades. Det gick inte att skapa 'I:\Disk0.vhd'. Felkod: Ogiltig funktion.
  • Följande felmeddelande genereras i Hyper-V när du använder guiden Ny virtuell dator:
   Ett fel uppstod på servern när hårddisken på TestVM konfigurerades. Det gick inte att skapa 'I:\TestVM\TestVM.vhd'. Felkod: Ogiltig funktion.
 • Om fsutil.exe fortsätter att visa "Byte per fysisk sektor: <stöds ej>" när du installerat den senaste lagringsdrivrutinen och de snabbkorrigeringar som krävs bör du se till att följande registersökväg finns:

  HKLM\CurrentControlSet\Services\<miniportens tjänstnamn>\Parameters\Device\
  Namn: EnableQueryAccessAlignment
  Typ: REG_DWORD
  Värde: 1: Aktivera

Situationer som inte stöds


Om lagringsenheten och operativsystemet betecknas som att de inte stöds erbjuder Microsoft Support felsökningstips om kunden begär dem. Microsoft garanterar inte att det finns en lösning på problem som berör lagringsenheter som inte stöds. Om ingen lösning finns återbetalas inte kostnaden för att utreda incidenten. Om det inte överenskommits att en lösning inte garanteras kommer Microsoft Support inte att felsöka problemet och att återbetala kostnaden för att utreda incidenten.

Microsoft Support använder standardprocesser för felsökning för att isolera lagringsproblemet. Några vanliga felsökningsmetoder som Microsoft Support använder är följande:
 • Konsultera Microsoft Knowledge Base. Microsoft Knowledge Base finns tillgängligt för kunder med Microsoft TechNet och via följande Microsoft-webbplats:
 • Avgöra om problemet kan replikeras på lagring som stöds (när detta är möjligt).

  Obs! Om lagring inte stöds finns det inget stöd för snabbkorrigering. Microsoft Support kommer inte att kunna avgöra om problemet orsakas av maskinvaruinkompatibilitet eller av oönskat programvarubeteende.
Om det inte någon lösning på problemet kan Microsoft Support rekommendera några konstruktiva alternativ. Det omfattar kanske följande:
 • Be kunden att återskapa problemet på en lagringsenhet som stöds
 • Be kunden att arbeta med lagringsprovider för en lösning


Mer Information

Mer information om dessa nya typer av enheter finns på följande webbplats för Microsoft Developer Network (MSDN):
Egenskaper

Artikel-id: 2510009 – senaste granskning 11 jan. 2013 – revision: 1

Feedback