NTFS-komprimering i Windows

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur fil- och mappkomprimering påverkar prestanda i Windows 2000 och Windows NT 4.0.

Mer Information

Samtidigt som komprimering kan spara utrymme i NTFS-filsystemet kan det påverka prestanda negativt. NTFS-komprimering har följande konsekvenser för prestanda. När en komprimerad NTFS-fil kopieras eller flyttas till en annan mapp expanderas filen, kopieras eller flyttas till den nya platsen och komprimeras sedan igen. Detta händer även om filen kopieras eller flyttas mellan mappar på samma dator. Komprimerade filer expanderas också före kopiering via nätverket, så NTFS-komprimering sparar inte nätverksbandbredd.

Eftersom NTFS-komprimering ställer stora krav på processorn påverkas prestanda mer på servrar, som ofta är processorintensiva. Tungt belastade servrar med mycket skrivningstrafik lämpar sig inte för datakomprimering. Prestanda kan emellertid påverkas obetydligt på servrar med ingen eller lite skrivning eller lätt belastade servrar.

Om du använder ett program med transaktionsloggning och ständig skrivning till en databas eller logg, konfigurerar du programmet så att filerna lagras på en volym som inte är komprimerad. Om ett program ändrar data genom mappade sektioner i en komprimerad fil kan programmet skapa "råa" sidor snabbare än den mappade skrivaren kan skriva dem. Program som Microsoft Message Queuing (även kallat MSMQ) fungerar inte med NTFS-komprimering på grund av det här problemet.

Eftersom det sker mycket läsning och skrivning i arbetsmappar och centrala profiler rekommenderar Microsoft att du placerar arbetsmappar och centrala profiler på en volym som inte har NTFS-komprimering av den överordnade mappen eller volymroten. Enskilda användare kan ändå aktivera komprimering av sina mappar, men det totala antalet komprimerade filer och mappar blir mindre. På servrar med komprimerade volymer bör du övervaka prestanda noga för att fastställa att processorn har tillräcklig kapacitet för den komprimering och expansion som sker.

Mer information finns i avsnitten "File and Folder Compression" och "Compression Performance" i Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
Egenskaper

Artikel-id: 251186 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback