”Objekt kan inte kopieras”. felmeddelande när du kör cmdlet Get-MailboxSearch i en Exchange Server 2010 SP1-miljö


Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du kör cmdlet New-MailboxSearch om du vill skapa en sökning i postlådan i en miljö med Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Både egenskapen IncludeUnsearchableItems och egenskapen ExcludeDuplicateMessages har värdet true.
  • Postlådan har samma unsearchable artiklar som finns i olika mappar.
  • Du kör cmdlet Get-MailboxSearch om du vill visa sökning i postlådan.
I det här scenariot visar sökstatus som PartiallySucceeded. Dessutom visas följande felmeddelande vid kommandotolken:
{Ett fel inträffade vid sökning < söknamn >.Meddelandet är ”objekt inte kan kopieras.'.}

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2579150 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Lösning


Undvik det här problemet genom ange inte egenskapen IncludeUnsearchableItems till true när du kör cmdlet New-MailboxSearch .

Mer information


Mer information om New-MailboxSearch finns på följande microsoft-webbplats: