Du kan inte starta virtuella datorer på en dator som kör Windows Server 2008 R2 och där den installerade processorn stöder AVX-funktionen

Symptom

Tänk dig följande situation:
 • Du har en Intel-processor som stöder AVX-funktionen (Advanced Vector Extensions) på en dator som kör Windows Server 2008 R2.

  Obs!
  Intel inför stöd för AVX-funktionen i Sandy Bridge-processorserien.
 • Du installerar Hyper-V-serverrollen på datorn.
 • Du försöker starta en virtuell dator när du har skapat den virtuella datorn på datorn.
I det här läget kan du inte starta den virtuella datorn. Dessutom visas ett felmeddelande som liknar något av följande meddelanden:
Det uppstod ett fel när de valda virtuella datorerna startades.
<namn på virtuell dator> kunde inte initieras

<namn på virtuell dator> kunde inte initieras. (ID för virtuell dator <GUID för virtuell dator>)
Dessutom loggas en 3040-händelse i noden Hyper-V-Worker under Program- och tjänstloggar som innehåller ett felmeddelande av följande typ:
<namn på virtuell dator> Det gick inte att ange/ändra partitionsegenskapen

Orsak

Problemet beror på att Windows Server 2008 R2 inte har stöd för AVX-funktionen.

Lösning

Obs! Det här snabbkorrigeringspaketet inaktiverar AVX-funktionen på de virtuella processorerna så att virtuella datorer kan starta utan problem. Du måste uppgradera till Windows Server 2008 R2 SP1 för att få stöd för AVX-funktionen så att de virtuella datorerna kan köras utan problem och dra nytta av AVX-instruktionerna.

Information om snabbkorrigering

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är dock endast avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i artikeln, så använd den bara på datorer som drabbats av problemet som beskrivs i artikeln. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i den här artikeln. I annat fall kan du kontakta Microsofts kundservice och support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Hjälp och support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för det språket.

Förutsättningar

Windows Server 2008 R2 måste köras på datorn och Hyper-V-serverrollen måste vara installerad.

Registerinformation

Inga ändringar av registret krävs.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Server 2008 R2
 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:

  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • De MANIFEST- och MUM-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktiga för upprätthållande av de uppdaterade komponenternas tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.
För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

Workaround

Tillfällig lösning för Windows Server 2008 R2

Du kan tvinga fram kompatibla processorflaggor genom att ange en WMI-egenskap och på så vis lösa problemet tillfälligt. Egenskapen är otillgänglig från alla användargränssnitt, men den beskrivs på MSDN-webbplatsen (Microsoft Software Developer Network). Du kan behöva använda den här tillfälliga lösningen på alla virtuella datorer som skapas. Ändringen är kvar när datorn startas om. Det finns dock två kända problem med den här lösningen. Se följande Windows PowerShell-exempelskript.
 • Lösningen anger också kompatibilitet för andra processorfunktioner, exempelvis cachelinjestorlek. Därför kan de virtuella datorerna inte använda processorns fulla kapacitet.
 • Lösningen måste köras varje gång en ny virtuell dator skapas.
Här är ett Windows PowerShell-exempelskript.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Mer Information

Mer information om AVX-funktionen hittar du på den här Intel-webbplatsen:Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Ytterligare filinformation


Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Egenskaper

Artikel-id: 2517374 – senaste granskning 24 aug. 2011 – revision: 1

Feedback