Kommandot ”Starta inspelning” finns kvar när du överför ljud till ett PSTN-telefon under ett konferenssamtal i Lync 2010

Gäller för: Lync 2010

Symptom


Anta att du delta i en konferens med hjälp av Microsoft Lync 2010 och överföra ljud till en telefon för offentliga växlade Telephone Network (PSTN). Kommandot Starta inspelning i fönstret konferens finns kvar i den här situationen. När du klickar på kommandot Starta inspelning läggs all verksamhet utom ljud konferens som är specifika för att göra en inspelning till inspelningen. Aktiviteter som läggs omfattar snabbmeddelanden, programdelning och delning av innehåll.Anmärkning: eftersom ljud del av konferensen överförs från Lync 2010 till ett PSTN-telefoni, ljud inte längre kan registreras av Lync 2010.

Lösning


Lös problemet genom att installera den kumulativa uppdateringen följande:
2496325 Beskrivning av kumulativt uppdateringspaket för Lync 2010: April 2011

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Kommandot Starta inspelning är inte tillgängligt i den situation som beskrivs i avsnittet ”Symptom” när du installerar uppdateringspaketet som nämns i denna artikel.