Beskrivning av uppdatering 14.1 för Microsoft Office 2011 för Mac


Inledning


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinerna MS11-021 och MS11-022 som innehåller all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office 2011 för Mac. Alla säkerhetsbulletiner finns i sin helhet på följande Microsoft-webbplats: 

Information om uppdateringen


Uppdatering 14.1. för Office 2011 för Mac innehåller flera ändringar som lägger till funktioner och förbättrar säkerhet, stabilitet och prestanda. Dessutom ingår korrigeringar för säkerhetsproblem som en angripare kan utnyttja för att skriva över innehållet i en dators minne med hjälp av skadlig kod.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 14.1 för Office 2011 för Mac innehåller följande förbättringar:

Förbättringar av alla Microsoft Office 2011 för Mac-program

 • Bättre säkerhet.
  Uppdateringen åtgärdar säkerhetsproblem i Office 2011 som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod. Mer information finns i säkerhetsbulletinen ovan.
 • Bättre stabilitet.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att Office 2011-program plötsligt stängs när de öppnas eller används.
 • Alt-textredigering ingår.
  Uppdateringen gör det möjligt att redigera Alt-text för objekt, exempelvis former, bilder, tabeller, diagram, SmartArt och filmer i Office 2011-program.

Förbättringar för Microsoft Excel för Mac 2011

 • Tilläggsprogrammet Problemlösaren ingår.
  Uppdateringen innehåller funktioner som gör att du kan installera Problemlösaranalysverktygen i Excel 2011.
 • Ökad tillförlitlighet när skrivskyddsalternativ är aktiverade.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att alternativet Öppna inte fungerar när Öppna som skrivskyddad är tillgängligt.
 • Bättre stabiliteten när stora datauppsättningar klistras in.
  Uppdateringen förbättrar stabiliteten när stora datauppsättningar klistras in i ett filtrerat område.
 • Bättre Spara-funktion.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att vissa dokument inte sparas om de innehåller kommentarer.
 • Bättre villkorsstyrd formatering.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att regler för villkorsstyrd formatering inte fungerar när reglerna tillämpas på en pivottabellrapport.
 • Sidinställningar bevaras.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med felaktiga sidinställningar.
 • Bättre utskriftsfunktion.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att fel sidor skrivs ut när vissa sidor har markerats.

Förbättringar för Microsoft PowerPoint för Mac 2011

 • Funktion för lösenordsskydd ingår.
  Uppdateringen innehåller funktioner som gör att du kan skydda presentationer i PowerPoint 2011 med ett lösenord.
 • Bättre förhandsgranskning.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att förhandsgranskningen inte uppdateras korrekt.
 • Spara som bilder anpassas efter bilddimensioner.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att bilddimensioner inte respekteras när Spara som bild används.
 • Bättre uppspelning av inspelad berättarröst.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att berättarrösten försvinner under uppspelning.
 • Bättre repetitionsläge.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att ett bildspel inte automatiskt matar fram bilder när repetitionsläget används.

Förbättringar för Microsoft Outlook för Mac 2011

 • Uppdaterad synkroniseringsfunktion.
  Uppdateringen ökar stödet för synkroniseringstjänster och lägger till kalender, anteckningar och uppgiftssynkronisering.
 • Bättre regelfunktion.
  Uppdateringen inför stöd för Microsoft Exchange-baserade serversideregler.
 • Funktion för återsändning ingår.
  Uppdateringen återinför funktioner för att skicka ett e-postmeddelande på nytt till samma eller nya mottagare.
 • Funktion för omdirigering ingår.
  Uppdateringen återinför funktioner för att dirigera om ett inkommande e-postmeddelande till andra mottagare.
 • Bättre funktion för mötesinbjudan.
  Uppdateringen gör det lättare att skapa mötesinbjudningar genom att ta med en lista över senast använda platser.

Förbättringar för Microsoft Word för Mac 2011

 • Stabiliteten förbättras när du öppnar eller sparar vissa filer.
  Uppdateringen förbättrar stabiliteten med vissa sökvägar som innehåller icke-alfanumeriska tecken.
 • Bättre visning av stavningskontrollsfel.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att ett stavfelsmeddelande visas upprepade gånger om stavningsmotorn inte läses in.
 • Bättre teckenavstånd i utkastläge.
  Uppdateringen korrigerar felaktigt teckenavstånd i utkastläge.
 • Bättre Sök och ersätt-funktion.
  Uppdateringen förbättrar funktionen för Sök och ersätt.
 • Anpassade verktygsfält, menyer och kortkommandon finns kvar.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att anpassade inställningar försvinner när du sparar ett dokument i vissa Word-format.
 • Helskärmsläge visar alla sidor.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att vissa sidor inte visas i helskärmsläge med visningsläget Sida vid sida.
 • Bättre utskrift av bilder.
  Uppdateringen åtgärdar problemet med att att vissa bilder inte skrivs ut om de är inuti former.

Förutsättningar


Innan du installerar uppdateringen Office 2011 14.1 bör du se till att Mac OS X v10.5.8 eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Så här hämtar du uppdateringen


Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta Microsoft Office för Mac 14.1-uppdateringspaketet nu.

Utgivningsdatum: 12 april 2011

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Om du vill se en fullständig lista med filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen, dubbelklickar du på installationsprogrammet för uppdateringen och klickar sedan på Visa filerArkiv-menyn.

Obs!

 • Uppdatering 14.1 för Microsoft Office 2011 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella. 

  Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

  Mer information om resurser för Office för Mac 2011 finns på följande Microsoft-webbplats: