Beskrivning av Office Compatibility Pack SP3

Inledning

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 (SP3) innehåller de senaste uppdateringarna till Office Compatibility Pack. Dessa uppdateringar omfattar två huvudkategorier av korrigeringar:
  • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller de här korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
  • Alla offentliga uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, kumulativa uppdateringar och snabbkorrigeringsfiler som har getts ut fram till augusti 2011.
Eftersom alla Office Service Pack är kumulativa behöver du inte installera Service Pack 1 eller Service Pack 2 innan du installerar Service Pack 3. Service Pack 3 innehåller alla korrigeringsfiler som ingick i Service Pack 1 och Service Pack 2.

Mer Information


Hämta och installera Service Pack


Metod 1: Microsoft Update (rekommenderas)

Hämta Service Pack-versionen från Microsoft Update på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Update

Vi rekommenderar att du registrerar dig på Microsoft Update för att uppdatera produkter till SP3. Microsoft Update identifierar vilka produkter som är installerade och installerar sedan alla uppdateringar för produkterna.

Metod 2: Hämta SP3-paketet från Microsoft Download Center

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet för Office Compatibility Pack 2007 SP3 nu.


Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Kända problem och funktionsförändringar
2591067 Kända problem som du kan stöta på när du installerar Office 2007-paketet SP3 och Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här Service Pack-versionen samt få en lista över vilka filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2591039 Teknisk information om utgåvor av Office-system 2007 SP3


Information som inte stöds

Microsoft Office Compatibility Pack SP3 lägger inte till stöd för följande OpenDocument-format för filtyperna: 
  • ODT (text)
  • ODS (kalkylblad)
  • ODP (presentation) 
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
953331 Beskrivning av Office Compatibility Pack Service Pack 2

Borttagning av Service Pack

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 stöder borttagning av klientuppdateringar genom att använda både kommandoraden och Microsofts avinstallationsverktyg för Service Pack för Microsoft Office 2007-paketet. Verktyget för avinstallation av Service Pack finns att hämta separat. Om du vill veta mer om det här verktyget klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

954914 Microsofts avinstallationsverktyg för Service Pack för Microsoft Office 2007-paketet
Egenskaper

Artikel-id: 2526297 – senaste granskning 25 nov. 2011 – revision: 1

Feedback