Microsoft Office Professional Plus 2010 konfigureras varje gång du startar det

Symptom

Varje gång du öppnar ett Microsoft Office 2010-program, till exempel Outlook 2010 visas följande meddelande:

Vänta medan Windows konfigurerar Microsoft Office Professional Plus 2010.


Lösning

Lös problemet genom att använda en eller flera av följande metoder i den ordning de presenteras:

Metod 1:
Om du har en tidigare version av Office installerat, till exempel Office 2003 eller Office 2007, gör du så här:


Om du vill att vi ska genomföra metod 1 åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

 1. I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start, Alla program, Tillbehör och väljer sedan Kör.
 2. I Windows XP klickar du på Start och därefter på Kör.
 3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
 4. (Valfritt) I stället för att skriva kommandoraden kan du , högerklicka på ett tomt avsnitt i rutan Kör, välja Klistra in och sedan trycka på RETUR.
 5. Kontrollera att problemet är löst.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 2:


Om du vill att vi ska genomföra metod 2 åt dig går du till avsnittet
Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på RETUR.
 2. I Windows XP skriver du följande kommando och trycker på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  I Windows Vista skriver du följande kommando och trycker på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Ett meddelande om att uppgiften är slutförd och ett varningsmeddelande om att något inte kunde utföras visas. Du kan bortse från detta meddelande. Mer information om detta meddelande finns i filen %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

  Obs! I Windows Vista är filen Defltbase.inf en säkerhetskonfigurationsmall för standardsäkerheten. Inställningarna för filen finns på följande plats: %windir%\inf\defltbase.inf

 3. Kontrollera att problemet är löst.
Obs! När du har slutfört dessa manuella steg kanske inte standardanvändarkonton visas på inloggningsskärmen när du startar datorn eller försöker byta användare. Detta beror på att standardanvändarkontona togs bort från gruppen Användare när du återställde säkerhetsinställningarna i Windows. Gör så här om du vill lägga tillbaka användarkontona i gruppen Användare:
 1. Klicka på Start och sedan på Alla program. Eller klicka på Program.
 2. Klicka på Tillbehör och sedan på Kommandotolken (Windows XP). Eller högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör (Windows Vista).
 3. Skriv net users i Kommandotolken och tryck på RETUR. En lista över användarkonton visas.
 4. För varje kontonamn i listan i Kommandotolken som saknas i inloggningsfönstret eller fönstret för att växla användare skriver du följande kommando och trycker på RETUR:

  net localgroup users kontonamn /add
 5. Kontrollera om problemet har åtgärdats.
Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 3:
Starta Office 2010 i felsäkert läge. Gör så här:
 1. Klicka på Start, Alla program och välj sedan Microsoft Office.
 2. Håll ned CTRL och klicka sedan på det Office-program du vill starta.
Om problemet inte uppstår i felsäkert läge kan problemet vara relaterat till tillägg från tredje part. Inaktivera tilläggen och starta Office 2010 för att se om problemet kvarstår. Så här inaktiverar du tilläggen:
 1. Starta ett Office 2010-program, till exempel Word 2010.
 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn och välj sedan Tillägg.
 3. Klicka på OK bredvid "COM-tillägg" i fältet Hantera.
 4. Kontrollera om det finns några tillägg och avmarkera kryssrutan för att inaktivera dem.
 5. Stäng Office-programmet och starta om det.
 6. Om problemet inte uppstår när du har avmarkerat tilläggen upprepar du proceduren och markerar ett tillägg i taget. Starta om Office och fortsätt lägga till markeringar tills problemet dyker upp igen. Det sista tillägget som markerades ska inaktiveras.

Om problemet kvarstår även i felsäkert läge rekommenderar vi att du avinstallerar Office 2010 och sedan installerar det igen. Läs följande artikel i Microsoft Knowledge Base om du vill göra detta:

290301 Hur avinstallerar jag Office 2003-, Office 2007- och Office 2010-programsviter om det inte går från Kontrollpanelen?

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Egenskaper

Artikel-id: 2528748 – senaste granskning 20 dec. 2011 – revision: 1

Feedback