Teknisk information om SharePoint 2010- och Office Server 2010 SP1-versioner

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller teknisk information om alla Service Pack 1-uppdateringar (SP1) som getts ut för Microsoft SharePoint 2010- och Office-serverprodukter. Den här artikeln beskriver följande för varje uppdateringsfil i SP1:
  • En länk till den Microsoft Knowledge Base-artikel där paketet beskrivs. Knowledge Base-artikeln innehåller mer information om varje korrigering i Service Pack-paketet.
  • En länk till Microsoft Download Center-webbplatser där användare kan hämta paket.
  • En tabell som visar information om Windows Installer MSP-filen.

Obs! I tabellerna visas endast versionsfilerna som ingår i SP1. Ytterligare filer som inte har versioner, till exempel bilder eller XML-filer, finns inte med på listan.

Den här artikeln beskriver alla SP1-uppdateringarna för Microsoft SharePoint 2010- och Office-serverprodukter.

Lösning

Filnformation

Snabbkorrigeringen innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Snabbkorrigeringen innehåller endast de filer som krävs för att lösa de problem som beskrivs i artikeln.

Den globala versionen använder ett Microsoft Windows Installer-paket för att installera snabbkorrigeringen. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time) i följande tabell. När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i alternativet Datum och tid på Kontrollpanelen.

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460045
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion


Microsoft SharePoint och Project Server 2010 SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460047
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion


Microsoft Office Online SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460073
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Microsoft Search Server 2010 SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460070
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Microsoft FAST Search Server 2010 för SharePoint SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460039
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Microsoft Groove Server 2010 SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460067
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Språkpaket för Microsoft 2010 Servers SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460056
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460058
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Språkpaket för Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460059
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Paketinformation
PaketnamnSå här hämtar du paketetKnowledge Base-artikel
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exeHämta Hämta paketet nu2460054
MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer

Den första kolumnen i följande tabell visar alla MSP-filer som ingår i EXE-filen. Den andra kolumnen visar alla filer som ingår i varje MSP-fil. Den tredje kolumnen visar filversionsnumren.
MSP-namnFilnamnFilversion
Egenskaper

Artikel-id: 2532120 – senaste granskning 24 apr. 2014 – revision: 1

Feedback