Kända problem när du installerar Office 2010 SP1 och SharePoint 2010 SP1

Inledning

Artikeln innehåller en lista över kända problem och funktionsförändringar som kan uppstå när du installerar Service Pack 1 (SP1) för Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010 och Office-serverprodukter.

Lösning

Följande problem kan uppstå:
  • Kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme innan du installerar SP1-paketen. För cachelagring kan paketen kräva upp till fyra gånger filstorleken i resterande diskutrymme under installationen.
  • Du måste starta om datorn när du har installerat Office 2010 SP1.
  • Om Office Online används i en blandad versionsmiljö där Office Online med SP1 eller senare används, medan SharePoint Server 2010 fortfarande körs i RTM-versionen, måste du installera följande två uppdateringar innan du installerar SP1 för Office Online:
    • 2510639 Beskrivning av SharePoint Server 2010-uppdateringen: 12 april 2011
    • 2510648 Beskrivning av Office Online-uppdateringen: 12 april 2011
  • När SharePoint Server 2010 SP1 har installerats inaktiveras arbetsflödesfunktionen när en ny webbplatssamling skapas. Du kan använda arbetsflödesfunktionen i en ny webbplatssamling genom att aktivera den på inställningssidan för webbplatssamlingar.


Egenskaper

Artikel-id: 2532126 – senaste granskning 17 apr. 2014 – revision: 1

Feedback