Du kan inte söka efter ledig/upptagen-information för en användare som finns på en Exchange Server 2010 organisation från en annan Exchange Server 2010-organisation


Symptom


Tänk dig följande situation mellan två lokala Microsoft Exchange Server 2010 företag (företag A och företag B):
  • Du ställer in federerad delegering eller federerad delning mellan företag A och företag b
  • Du ställer in Threat Management Gateway eller ställa in en enhet som är kapabel att SSL-avlastning framför företag A.
I det här fallet kan inte du söka efter ledig/upptagen-information för en användare som finns i organisationen A från företag B. Därför påverkas följande scenarier:
  • Dela ledig/upptagen-information mellan två organisationer som går inte att konfigurera AD förtroende.
  • Dela en kalender med telefonsamtal federerad delegering.
  • Office 365 samexistens scenarier som beror på federerad delegering mellan lokala problem.
  • En live@edu-användare som använder federerad delegering för att dela ledig/upptagen-information mellan lokala servrar och datacenter.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2579150 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Lösning


Undvik det här problemet genom att inaktivera SSL-avlastning på Threat Management Gateway eller på den enhet som är kapabel att SSL-avlastning.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om federation finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om federerad delegering finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om extern delning finns på följande Microsoft-webbplats: