KORRIGERA: ”Den angivna identiteten AS2 innehåller ogiltiga tecken” felmeddelande när du anger ett värde för ett AS2-avtal i BizTalk Server 2010

Gäller för: BizTalk Server Branch 2010BizTalk Server Developer 2010BizTalk Server Enterprise 2010

Symptom


Föreställ dig följande:
  • Du har en dator som kör Microsoft BizTalk Server 2010.
  • Du försöker skapa en ny AS2-partneravtalet i BizTalk Server Administration Console.
  • I den AS2-från eller AS2-till kan du ange ett värde som innehåller blanksteg när du konfigurerar egenskaper för identifierare. 
Du kan inte spara avtalet i det här fallet och du får följande felmeddelande:
Den angivna identiteten AS2 innehåller ogiltiga tecken. Endast utskrivbara ASCII-tecken är tillåtna i det här fältet.

Orsak


Problemet beror på ett fel i BizTalk Server Administration Console.

Lösning


Information om Kumulativ uppdatering

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i kumulativ uppdatering 1. Mer information om hur du skaffar den här kumulativa uppdateringspaketet för BizTalk Server 2010 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2497789 Kumulativt uppdateringspaket 1 för BizTalk Server 2010

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om hur du konfigurerar egenskaper för AS2 identitet finns på följande MSDN-webbplats: Mer information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2003907  Information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server