Felmeddelanden om slut på minne trots stort RAM

Om du inte hittar ditt maskinvaruproblem i den här artikeln kan du söka efter fler artiklar om maskinvara på följande Microsoft-webbplats:

Symptom

Om en dator med någon av Windows-versionerna ovan har mer än 512 megabyte (till exempel 768 megabyte) fysiskt minne (RAM), kan något eller några av följande problem uppstå:

 • Det går inte att öppna en MS-DOS-session (eller kommandotolk) medan Windows körs. I så fall visas följande felmeddelande:
  Det finns inte tillräckligt med minne för att köra programmet.
  Avsluta ett eller flera program och försök igen.
 • Datorn slutar svara (låser sig) medan Windows startar. Starten kan också avbrytas av följande felmeddelande:
  Det finns inte tillräckligt med minne för att starta Windows. Avsluta ett eller flera minnesresidenta program, eller ta bort onödiga rader i filerna CONFIG.SYS och AUTOEXEC.BAT, och starta sedan om datorn.

Orsak

I Windows 32-bitars cachedrivrutin för skyddat läge (Vcache) fastställs den maximala cachestorleken utifrån mängden RAM när Windows startar. I Vcache reserveras sedan tillräckligt många minnesadresser för att den ska komma åt en cache av maximal storlek, så att cachen kan ökas till denna storlek vid behov. Dessa adresser tilldelas i ett intervall av virtuella adresser från 0xC0000000 till och med 0xFFFFFFFF (3 till 4 gigabyte) som kallas systemområdet.

På datorer med mycket RAM-minne kan den maximala cachestorleken vara så stor att alla adresser i systemområdet förbrukas och inga adresser i det virtuella minnet är tillgängliga för andra funktioner, till exempel öppnande av en MS-DOS-tolk (skapande av en ny virtuell dator).

Workaround

Du kan undvika problemet på något av följande sätt:

 • Använd MaxFileCache-inställningen i filen System.ini för att minska den maximala minnesmängden som används av Vcache till 512 megabyte (524 288 kB) eller mindre. Om du vill veta mer om hur du använder MaxFileCache-inställningen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  108079 Maximal cache-storlek för 32-bitars filåtkomst (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Använd verktyget för systemkonfiguration för att begränsa minnesanvändningen i Windows till 512 megabyte (MB) eller mindre.Om du vill veta mer om användning av verktyget för systemkonfiguration klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  181966 Inställningar för avancerad felsökning med verktyget för systemkonfiguration (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Minska mängden minne i datorn till 512 MB eller mindre.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.

Mer Information

Vcache är internt begränsat till en maximal cachestorlek på 800 MB.

Det här problemet uppstår lättare med AGP-grafikkort (Advanced Graphics Port) eftersom AGP-bländaren också mappas till adresser i systemområdet. Om exempelvis en maximal cachestorlek på 800 MB används i Vcache, och ett AGP-grafikkort har en mappad 128 MB bländare, återstår mycket lite adressutrymme för övrig systemkod och systemdata som måste finnas i detta intervall av virtuella adresser.
Egenskaper

Artikel-id: 253912 – senaste granskning 22 jan. 2007 – revision: 1

Feedback