Snabbkorrigering för Windows sommartid stöd för Chile, Egypten och Marocko

Gäller för: Windows 7 Service Pack 1Windows 7Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Symptom


Regeringen i Egypten har beslutat att avbryta sommartid (DST). Snabbkorrigeringen uppdaterar Windows stöd för (UTC + 2:00) Kairo, så att den inte längre har stöd för Sommartid. Regeringen i Chile har beviljat 2011 Sommartid, så att den slutar 7 maj och börjar den 21 augusti. Snabbkorrigeringen uppdaterar Windows DST-stöd för (UTC -4:00) Santiago så att Sommartiden slutar den 7 maj 2011 vid 23:59:59.999 och klockan återgår till 23:00:00.000. Uppdateringen innehåller även ändringar för Sommartid till den 20 augusti 2011 kl 23:59:59.999 och klockan ska tidigareläggas till 01:00:00.000 av augusti 21. Marocko regering har ändrat schemat 2011 sommartid slutar den 30 juli vid midnatt. Snabbkorrigeringen uppdaterar Windows DST-stöd för Casablanca (UTC) så 2011 Sommartid slutar den 30 juli 2011 vid 23:59:59.999 och klockan återgår till 23:00:00.000. 

Lösning


En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObservera i särskilda fall avgifter som uppkommer normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.Obs: den här uppdateringen är endast tillgänglig som en snabbkorrigering. Gå hit om du vill veta hur du adresserar tidszonsändringar för Microsoft Office Outlook: hur du adressen tidszonsändringar för Microsoft Office Outlook

Mer information


RegisternyckelnInformationEgypten[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt normaltid] ”TZI” = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic DST] ”FirstEntry” = dword:000007 d 5 ”LastEntry” = dword:000007db ”2005” = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 ”2006” = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 ”2007” = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2008” = hex: 88, ff, ff, ff, 00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2009” = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03,00,00,04,00,04,00,04,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2010” = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2011” = hex: 88, ff, ff, ff, 00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00Marocko[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Tid] ”TZI” = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, \ 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\ Marocko Standard Time\Dynamic DST] ”FirstEntry” = dword:000007 d 7 ”LastEntry” = dword:000007dc ”2007” = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ”2008” = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2009” = hex: 0 0,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2010” = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2011” = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2012” = hex: 0 0,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00Chile[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\ Pacific SA, normaltid] ”TZI” = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, \ 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST] ”FirstEntry” = dword:000007 d 7 ”LastEntry” = dword:000007dc ”2007” = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00,06,00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2008” = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2009” = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, FF, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2010” = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00,06,00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2011” = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 ”2012” = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, FF, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Förutsättningar

Förutsättningar för installation av programuppdateringen för att installera den här snabbkorrigeringen måste du köra något av följande operativsystemversioner:SP3Windows Vista SP1 för Windows XP eller SP2Windows Server 2003 SP2Windows Server 2008Windows Server 2008 SP2Windows Server 2008 r2Windows Server 2008 r2 SP1Windows 7Windows 7 SP1krav på omstart du behöver starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.Denna uppdatering ersätter följande programuppdateringDen här snabbkorrigeringen förbättrar December 2010 Windows sommartid kumulativa uppdateringen, KB 2443685