Mottagare i vissa e-postmeddelanden saknas efter att du kör Scanpst.exe i en PST-fil i en Exchange Server 2010-miljö

Gäller för: Exchange Server 2010

Symptom


Tänk dig följande situation:
  • Du kör cmdlet New MailboxExportRequest om du vill exportera en fil för personliga mappar (.pst) på en Microsoft Exchange Server 2010-server.
  • Du kör reparationsverktyget för Inkorgen (Scanpst.exe) på PST-filen.
I detta scenario saknas mottagare i vissa e-postmeddelanden när du öppnar PST-filen.

Lösning


Lös problemet genom att installera följande uppdatering:
2529939 Beskrivning av Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information


Mer information om cmdlet New MailboxExportRequest finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om reparationsverktyget finns på följande Microsoft-webbplats: