Maj 2011-uppdatering för Microsoft Dynamics CRM Online


Introduktion


Den här artikeln beskrivs uppdateringen för Microsoft Dynamics CRM Online maj 2011. Uppdateringen innehåller korrigeringar på serversidan. Dessa korrigeringar på serversidan installeras automatiskt av Microsoft Dynamics CRM Online-teamet. Mer information om tjänster och support för Microsoft Dynamics CRM besöker du följande Microsoft-webbplats:

Mer Information


Problem som korrigeras i maj 2011

Korrigeringar på serversidan

Maj 2011-uppdatering innehåller följande korrigeringsfilen för servern som tidigare inte dokumenterats:
  • Anta att du löser en part som är olösta. I det här fallet uppdateras 100 olösta parterna till samma post. E-postadresser parternas olösta uppdateras inte som förväntat.